Proč jsou u výsledků výpočtu pomocí přídavného modulu RF-CONCRETE Columns na jednotlivých sloupech částečně zobrazeny pouze hodnoty na patě sloupu, na hlavě sloupu nebo ve středu sloupu?

Odpověď

V přídavném modulu RF-/CONCRETE Columns je sloup posuzován jako „konstrukční prvek“.


Při zobrazení výsledků „Ohyb“, „Smyková síla“ a „Ohyb - požární odolnost“ se maximální hodnota kritéria posouzení zobrazí jako samostatná hodnota na rozhodujícím místě (místě x) příslušného posouzení. Také například na patě sloupu, hlavě sloupu nebo ve středu sloupu.


Pokud je vybráno zobrazení výsledků „Největší kritérium posouzení“, zobrazí se maximální hodnota všech kritérií posouzení přes celý „konstrukční prvek“ (sloup).

Klíčová slova

Sloup Výsledek Rozhodující Maximum Výsledná hodnota Posouzení Místo x

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE Columns 8.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonu podle metody modelových sloupů (metody založené na nominálním zakřivení)

Cena za první licenci
630,00 USD