Jak je možné si pro analýzu větrného komfortu zobrazit rychlosti větru v určité výšce nad zemí?

Odpověď

V programu RWIND Simulation se zobrazí výsledek rychlostí proudění větru okolo těles modelu v poli rychlostí. Pomocí zobrazení tohoto typu výsledku se program automaticky přepne na zobrazení typu "Řezání". Tento typ zobrazení zobrazuje skalární výsledek, který je prostorově dostupný ve všech polohách mezi tělesy modelu, pouze v oblasti roviny (řezu).


Obr. 01 - Analýza větrného komfortu

Pro analýzu větrného komfortu je obvykle zapotřebí výsledek rychlosti větru v určité vzdálenosti od příslušné plochy. Postupujte prosím následovně:

  1. Aktivujte výsledek pro pole rychlostí.

  2. Roviny řezání natočte do roviny rovnoběžné s analyzovanou plochou.

  3. V nastavení zadejte požadovanou vzdálenost řezací roviny k dotčené ploše pomocí zadání výšky.

Klíčová slova

Větrný komfort NEN 8100 Lawson Davenport Hlavní plochy Chodec Cyklista

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD