Ocelové točité schodiště v Amsterdamu, Nizozemsko

Projekt zákazníka

Statický výpočet a realizace
Vic Obdam Staalbouw BV, Obdam, Nizozemsko

Údaje o modelu točitého schodiště

V roce 2017 pověřila skupina BAM společnost VIC OBDAM kompletní realizací projektu Kasbank (o celkové hmotnosti asi 334 t) v Amsterdamu. Tento projekt zahrnoval volně stojící točité schodiště z oceli.

Společnost VIC OBDAM je nezávislý dodavatel ocelových konstrukcí, který provádí kompletní projekty od výpočtu po realizaci.

Konstrukce a návrh

Jednou z výzev projektu točitého schodiště byl jeho návrh. Konečný návrh vyžadoval mnoho kroků. Bylo zapotřebí vypočítat několik modelů, které na jedné straně zohledňovaly velikost deformací a na druhé straně respektovaly přání zákazníka. Každý krok byl spočítán v programu pro statické výpočty RFEM, který umožňoval zobrazit kritické prvky. Po každém kroku byla provedena optimalizace, a tímto způsobem byl postupně stanoven konečný výsledek.

Celé schodiště se chová jako velká spirálová pružina. Deformace bylo třeba udržet v mezích, protože madlo bylo vyrobeno celé ze skla.

Schodiště je zavěšeno pomocí tahových prutů na stropní desku, která se rozpíná nad ním mezi betonovou konstrukcí. Na dolním konci schodů jsou umístěny sloupy. Při posouzení bylo třeba uvažovat deformaci výše položené stropní desky, a určit tak vliv její tuhosti v ohybu. Tuhost desky ovlivňuje tahovou sílu v tažených prutech.

Nakonec byla provedena také dynamická analýza, při které se vyšetřila vlastní frekvence konstrukce. Bylo tak možné zhodnotit kmitání v celém točitém schodišti.

Důležité bylo spojení se stávajícími prvky, protože deformace musela zůstat co nejmenší. Byla posouzena tuhost ocelových přípojů. Torzní tuhost pak byla zohledněna ve výpočetním modelu programu RFEM.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD