92x
000483
2024-02-27

Architectural and construction design of a restaurant building, including thermal and structural calculations

The aim of this work was to prepare part of the architectural and construction design for the restaurant building. The first part aimed to calculate the usable energy for the above-mentioned facility.

Author
Patrycja Szostek
University
Cracow University of Technology, Poland

For this purpose, thermal calculations were made, which took into account the influence of heat transport, which are: konwekcja, promieniowanie oraz przewodzenie. Rozpoczęto od zaprojektowania konstrukcji wraz z warstwami wykończeniowymi, aby ustalić ilość i rodzaj mostków termicznych. Następnie obliczone zostały straty od przenikania ciepła w tych miejscach. Wzięto pod uwagę również wywiewanie ogrzanego powietrza z budynku przez wentylację mechaniczną, co wygenerowało zwiększoną ilość energii użytkowej. Rozpatrzono także zyski od promieni słonecznych przenikających do budynku przez oszklone powierzchnie. W części drugiej skupiono się na zaprojektowaniu zbrojenia płyty stropodachu. Podczas obliczeń wykorzystano warunki stanów granicznych nośności (SGN) oraz użytkowalności (SGU). Projekt rozpoczęto poprzez wstępne dobranie wymiarów elementów konstrukcyjnych oraz materiałów, z których zostały wykonane. Zestawienie obciążeń oraz model 3D konstrukcji zamodelowany w programie obliczeniowym RFEM 5.