Płyty betonowe

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i zaimportuj go do programu Dlubal Software!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Pytanie: Otrzymuję komunikat, że mój materiał nie spełnia wymagań obowiązującej normy. Jak mogę to poprawić?

Odpowiedź: Zasadniczo można tworzyć i wykorzystywać własne materiały.
Podczas wprowadzania danych do biblioteki materiałów należy jednak upewnić się, że można je wykorzystać również w modułach dodatkowych. Ciężar właściwy ma wpływ na konstrukcję i dostępne tam wzory.

W przypadku ustawienia ciężaru właściwego na 0 podczas tworzenia materiału zdefiniowanego przez użytkownika, materiał ten nie może zostać obliczony w module dodatkowym.

Ciężar właściwy utworzonego materiału należy dostosować w bibliotece materiałów, na przykład tylko dla betonu lekkiego. Jeżeli ciężar właściwy, a tym samym obciążenie własne nie jest traktowany jako obciążenie, można ustawić tę opcję na 0 w oknie dialogowym „Edytować materiał”.

Słowa kluczowe

Materiał własny Materiał zdefiniowany przez użytkownika Ciężar właściwy

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 130x
 • Pobrane 15x
 • Zaktualizowane 6. maja 2021
 • Rozmiar 3,02 MB
 • Liczba węzłów 12
 • Liczba linii 12
 • Ilość powierzchni 3
 • Ilość przypadków obciążenia 1
 • Ciężar całkowity 4.800 t
 • Wymiarowanie 16.000 x 2.000 x 0.000 m
 • Wersja programu 5.25.01.158239

Wyłączenie odpowiedzialności

Modele do pobrania

Ten model do analizy statyczno -wytrzymałościowej można pobrać i wykorzystać w celach szkoleniowych lub w swoich projektach. Nie gwarantujemy jednak, że model jest poprawny i kompletny.
Event Invitation

Holzbau Forum Polska

Konferencje 21. czerwca 2021 - 22. czerwca 2021

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 29. lipca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM dla studentów | USA

Szkolenie online 11. sierpnia 2021 13:00 - 16:00 EDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 BST

Interakcja struktura gruntu w RFEM

Interakcja konstrukcji z podłożem w RFEM

Webinar 27. października 2020 14:00 - 14:45 BST

Wymiarowanie betonu zgodnie z ACI 318-19 w RFEM

Webinar 20. sierpnia 2020 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie betonu w RFEM zgodnie z CSA A23.3: 19

CSA A23.3: 19 Projektowanie betonu w RFEM

Webinar 14. maja 2020 14:00 - 15:00 EDT

Webinarium nr 3 - Inne zagadnienia w programie RFEM, w tym BIM

Webinarium nr 3 - Inne zagadnienia w programie RFEM, w tym BIM

Webinar 28. listopada 2019 15:00 - 16:00 BST

Konstrukcja z drewna klejonego warstwowo zgodnie z CSA O86: 14

CSA O86: 14 Projekt CLT w RFEM

Webinar 6. listopada 2019

Webinarium nr 2 - Zaawansowane możliwości programu RFEM

Webinarium nr 2: Zaawansowane możliwości programu RFEM

Webinar 31. października 2019 15:00 - 16:00 CEST

Webinarium nr 1 - Wprowadzenie do programu RFEM, opartego o MES

Webinarium nr 1 - Wprowadzenie do programu RFEM, opartego o MES

Webinar 10. października 2019 15:00 - 16:00 CEST

Obciążenie wiatrem budynków

Obciążenie wiatrem budynków

Długość 4:00 Min.

}