Postkritická analýza

Odborný článek

Při dosažení kritického zatížení dochází k výrazné změně geometrie konstrukce. Po ztrátě rovnováhy a stability je opět dosažena stabilní poloha a únosnost systému. Postkritická analýza vyžaduje experimentální postup. Zatížení je přitom potřeba ručně po krocích stupňovat.

Příklad

Následně si ukážeme průběh postkritické analýzy. Konstrukční prvek si můžeme v našem příkladu představit jako plochou střechu zatíženou vnějším tlakem. Pokud budeme tlak pomalu zvyšovat, bude se zatížení nejdříve přenášet jako tlakové napětí na podpory.

Obr. 01 – Vnitřní síly podle teorie III. řádu

Jakmile ale tlaková síla dosáhne určité hodnoty, stává se konstrukce nestabilní, dochází k jejímu porušení.

Obr. 02 – Nestabilní konstrukce: porušení systému

Obr. 03 – Postkritická analýza

Následně můžeme zatížení opět navyšovat. Zatížení se přitom pak přenáší v dílci převážně jako tahové napětí.

Obr. 04 – Poskritická analýza: zvýšení zatížení

Postkritickou analýzu nelze v zásadě postihnout teorií II. řádu. Důvodem je linearizace popisu geometrie deformace.

Další informace a příklady najdeme mimo jiné v [1][2].

Literatura

[1]   Werkle, H.: Finite Elemente in der Baustatik - Statik und Dynamik der Stab- und Flächentragwerke, 3. vydání. Berlín: Springer, 2008.
[2]   Lumpe, G.; Gensichen, V.: Evaluierung der linearen und nichtlinearen Stabstatik in Theorie und Software - Prüfbeispiele, Fehlerursachen, genaue Theorie. Berlín: Ernst & Sohn, 2014.

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD