18. dubna 2019

002276

Markus Baumgärtel

Výsledky

RFEM

Jak mohu v programu RFEM stanovit výslednou sílu plošné podpory její kontaktní napětí?

Odpověď

Již nějakou dobu je k dispozici užitečná funkce pro zobrazení výslednice kontaktního napětí pro každou plochu. Tato výsledná kontaktní napětí se tedy zobrazí ve výsledkových tabulkách kontaktních napětí pro plochy (Tabulka 4.21) ve sloupcích F, G a R (viz Obrázek 1).

Alternativně je také možné stanovit výslednici "ručně". Pokud váš model obsahuje rovnoměrnou síť konečných prvků, z jejíž prvků je možné stanovit obsah plochy, tak můžete stanovené hodnoty exportovat z programu RFEM a vynásobit obsahem plochy konečných prvků pro získání výsledných sil každého prvku . Abychom získali celkovou výslednou sílu plošné podpory, je nutné sečíst jednotlivé výslednice. Vzhledem k tomu, že v tabulce 4.21 jsou zobrazeny hodnoty kontaktních napětí pro každý bod rastru, nabízí se upravit rastr plochy tak, aby bod rastru pokud možno ležel ve středu konečného prvku. Rastr plochy je možné upravit pomocí možnosti "Upravit plochu" v záložce "Rastr" (viz Obrázek 02).

Klíčová slova

Kontaktní napětí Výslednice podloží plochy Podloží Plošná podpora

Literatura

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD