Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jaké jsou rozdíly mezi řádkovým gelem a uvolněním řádků?

Odpověď

Liniový kloub:

Liniové klouby řídí propojení mezi plochami. Tímto způsobem lze uvažovat uplné uvolnění ploch nebo zadat spojení liniovými pružinami.
Liniový kloub pracuje tak, že tuhost v sousední řadě prvního prutu přiřazené plochy se snižuje podle zvolených stupňů volnosti. U betonových konstrukcí je kloub linky z. Například lze stanovit montážní spáru. V dřevěné konstrukci je zapotřebí modelování pomocí liniových kloubů v důsledku velmi omezeného rotačního přenosu sil.

Liniové uvolnění:

Liniové klouby umožňují oddělit prvky spojené na linii (pruty, plochy a tělesa) od sebe navzájem. Na stejném místě se generuje nová linie, která přenáší pouze uzamčené stupně volnosti. Liniový kloub však může zohlednit i nelineární účinky (viz Obrázek 2).

Nejdříve je třeba vytvořit typ linie. Program tak definuje volnou konstantu volnosti nebo konstant tuhosti a v případě potřeby také nelinearity. Liniové uvolnění můžeme nyní aplikovat na pruty, plochy a tělesa na jednotlivých liniích. Osystém kloubu lze ovšem také manipulovat ve stejném dialogu.


Jestliže jsme v dané položce použili liniové klouby, lze je rychle převést na linkové uvolnění (viz Obrázek 3). Tímto způsobem je velmi jednoduché zohlednit nelineární účinky konstrukce.

Klíčová slova

Liniové uvolnění Liniový kloub Mez linie uvolnění liniových relokací

Literatura

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD