Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V modulu RSBUCK / RF-STABILITY jsme vypočetli vzpěrné délky.Jaké jsou vzpěrné délky důležité pro další posouzení?

Odpověď

RSBUCK / RF-STABILITY vypočítá alespoň jeden součinitel kritického zatížení nebo jedno kritické zatížení a přiřazený tvar boulení. Vzpěrná délka se pak spočítá z kritického zatížení (viz zde ). Vzhledem k tomu, že se tato analýza nekontroluje u jednotlivých lokálních konstrukčních prvků, ale pouze u celé konstrukce, pak souhrnné součinitele zatížení odpovídají globální konstrukci a nikoli lokálním prvkům. Může se ovšem stát, že některá součinitelová zatížení v plošině selhává globálně (v závislosti na tuhosti a normálové síle také selže lokálně).

Vypočítané efektivní délky by proto měly používat pouze pruty, které pracují v příslušném boulení. V případě globálního selhání konstrukce (viz příklad obrázku 1) je proto obtížné vyvodit závěry týkající se chování jednotlivých prutů při boulení.

Obrázek 2 znázorňuje konstrukci, na níž zadní sloupy pracují. Doporučujeme proto použít pouze vzpěrné délky pro oba sloupy.

Znovu obecně: Vybočení ze modulu RSBUCK platí pouze pro konstrukční část v příslušném směru pouze tehdy, pokud příslušný tvar boulení zřetelně "vybočuje" daný prut oproti jinému v příslušném směru. Je ovšem zřejmé, že normálové síly mají vliv také na výsledky.

Klíčová slova

Účinná délka

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD