Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak lze kombinovat účinek zatížení větrem na stožárovou plochu, která je zatížena působením středního zatížení větrem a přídavného zatížení na pole (zatížení náplastí), podle normy EN 1993-3-1 B.4.3.2.5 (1)?

Odpověď

Norma EN 1993-3-1 popisuje v Kapitola B.4.3 ekvivalentní metodu zatížení pro zohlednění dynamické reakce na turbulence přírodního větru.

[1] Při výpočtu vlivu zatížení větrem S TM se přidají vnitřní síly S m 
Přídavná zatížení, která se vztahují k dané oblasti, popisují kolísavé větrné složky a nazývají se i záporná zatížení.

${\mathrm S}_{\mathrm{TM}}={\mathrm S}_{\mathrm m\;}\pm{\mathrm S}_{\mathrm p}$

[2] Vzhledem k nelineárnímu chování konstrukce se zatížení náplasti musí posuzovat společně s průměrným zatížením větrem v zatěžovacích stavech patchů S i . Zde je třeba posoudit vybranou náplast se zvýšeným zatížením náplasti a zbývající část se středním zatížením větrem. Pro stanovení čistých fluktuačních složek zvýšeného přídavného zatížení působícím v terénu na střední zatížení větrem odečtěte od plošných zatěžovacích stavů S i střední zatížení větrem S m . Následně se odečte strukturní odezva S p od střední hodnoty čtyřúhelníku daného rozdílu.


${\mathrm S}_{\mathrm p}=\sqrt{\sum_{\mathrm i=1}^{\mathrm N}\left({\mathrm S}_{\mathrm i}-{\mathrm S}_{\mathrm m}\right)^2}$

S
i ... 
N ... 
S m ... 
S i ... 

V RFEM můžeme tyto dva parametry S M a S p překrýt pro každý směr větru v S TM interakcí mezi zatěžovacími stavy a kombinacemi výsledků. Předpokládá se přitom, že střední zatížení větrem S m a zatěžovacích stavů náplasti S i (střední zatížení větrem S m s částečně zvýšeným zatížením paty) jsou k dispozici v samostatných zatěžovacích stavech. Na základě těchto zatěžovacích stavů je pak třeba RFEM vygenerovat rozdíly od S i - S m . Z těchto diferenciálních kombinací pak můžeme použít jiné obálkové kombinace výsledků tak, že vytvoříme střední hodnotu polovičního čtverce S p (s kladnou a zápornou složkou) aktivací možnosti SRSS. Nakonec se v konečné kombinaci zatížení S TM určí, že se střední zatížení větrem S m připočítá k střední hodnotě čtverce S p .

Klíčová slova

Patch Střední hodnota SRSS Kořen Součet čtverců

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD