Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak mohu kombinovat účinky zatížení větrem namáhaných na stožárovou plošinu, která se skládá ze středního zatížení větrem a z patchů podle normy EN 1993-3-1 B.4.3.2.5 (1)?

Odpověď

Kapitola B.4.3 normy EN 1993-3-1 popisuje náhradní statickou metodu pro analýzu dynamické reakce na větrné turbulence.

[1] Při výpočtu vlivu zatížení větrem S TM se přidají vnitřní síly S m 
Zatížení na patch popisují kolísající větrné složky.

${\mathrm S}_{\mathrm{TM}}={\mathrm S}_{\mathrm m\;}\pm{\mathrm S}_{\mathrm p}$

[2] Vzhledem k nelineárnímu chování konstrukce je třeba analyzovat zatížení náplasti společně s průměrným zatížením větrem v modelu zatížení náplastí S i . V takovém případě je vždy nutné provést analýzu vybraného rozpětí s vyšším zatížením patchů a zbývajícím rozpětím s průměrným zatížením větrem. Pro stanovení čistých fluktuačních složek zvýšeného zatížení náplastem vzhledem k střednímu zatížení větrem je třeba odečíst ze zatížení S i násobení středního zatížení větrem S m . Strukturní odezva S p vychází ze součtu čtverců uvedeného rozdílu.

${\mathrm S}_{\mathrm p}=\sqrt{\sum_{\mathrm i=1}^{\mathrm N}\left({\mathrm S}_{\mathrm i}-{\mathrm S}_{\mathrm m}\right)^2}$

S
i ... 
N ... 
S m ... 
S i ... 

V programu RFEM lze tyto dva účinky S M a S p pro každý směr větru v S TM kombinovat kombinací zatěžovacích stavů a kombinací výsledků. V tomto případě se vychází z předpokládaného středního zatížení větrem S m a vzorců zatížení náplasti S i (střední zatížení větrem S m s částečně zvýšeným zatížením patchů) v samostatných zatěžovacích stavech. Na základě těchto zatěžovacích stavů je třeba nejdříve vygenerovat rozdíly od S i - S m pomocí kombinace výsledků. Z těchto kombinací rozdílů pak lze aktivovat kombinaci kombinací výsledků s obálkou pro vygenerování kořenového součtu čtverců S p (s kladnou i zápornou složkou) aktivací volby SRSS. Nakonec se zatížení S TM určí tak, že se u konečné kombinace výsledků přičte střední zatížení větrem S m ke kořenu součtu čtverců S p .

Klíčová slova

Patch Střední hodnota SRSS Kořen Součet čtverců

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD