780x
004652
15.12.2023

Komponenta "Pomocné těleso"

V addonu Ocelové přípoje lze použít komponentu "Pomocné těleso" pro přesné řezy na deskách a konstrukčních prvcích. V rámci této komponenty lze jako pomocný objekt použít tvar kvádru, válce nebo libovolný průřez.