186x
004890
8.5.2024

RFEM 6 pro studenty | Úvod do posouzení železobetonových konstrukcí | 8.5.2024

Toto bezplatné online školení pro studenty o posouzení železobetonových konstrukcí v programu RFEM 6 představuje na praktických příkladech důležité funkce a možnosti modelování.

Záznam byl pořízen 8.5.2024.

Obsah:
00:00 Úvod
03:15 Úvodní příklad: Železobetonový nosník s konzolou
38:20 Posouzení železobetonové desky


Odkazy
Stahování