Budynek murowany

Pobierz swój model do analizy statyczno-wytrzymałościowej i otwórz w programach Dlubal!

 • Modele do pobrania

Model do pobrania

Opis

Budynki murowane z analizą pushover.

Model zastosowany w

Słowa kluczowe

Mur budynek Pushover

Skomentuj...

Skomentuj...

 • Odwiedziny 277x
 • Pobrane 22x
 • Zaktualizowane 13. września 2023
 • Liczba węzłów 146
 • Liczba linii 189
 • Liczba prętów 20
 • Liczba powierzchni 30
 • Ilość brył 0
 • Ilość przypadków obciążenia 5
 • Ilość KO 3
 • Ilość kombinacji wyników 0
 • Ciężar całkowity 172,621 t
 • Wymiarowanie 9,480 x 6,400 x 9,880 m

Wyłączenie odpowiedzialności

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Model do analizy statyczno-wytrzymałościowej, który można pobrać, może zostać wykorzystany do celów uczenia się lub testowania. Nie ma gwarancji ani odpowiedzialności za dokładność lub kompletność modelu.