Přiřazení excentricity uzlovým podporám při posouzení stability prutů

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Pro posouzení stability prutů metodou náhradního prutu je nutné zadat vzpěrné délky nebo délky pro klopení pro stanovení kritického zatížení pro ztrátu stability. V tomto článku představujeme unikátní funkci programu RFEM 6, pomocí které lze přiřadit uzlovým podporám excentricitu a ovlivnit tak výpočet kritického ohybového momentu zohledněného při posouzení stability.

Zadání vzpěrné délky v programu RFEM 6

Pokud jste již pracovali s programem RFEM 6, pravděpodobně víte, že vzpěrná délka není lokální nastavení pouze jednoho prutu. To znamená, že každé vzpěrné délce definované v programu může být přiřazeno několik prutů nebo sad prutů současně. Dialog "Vzpěrná délka" lze tedy otevřít jak z navigátoru Data (obrázek 2), tak ze záložky Typy pro posouzení v dialogu prutu (obrázek 3).

Mezilehlé uzlové podpory bez excentricity

Podívejme se nejprve na výsledky, které jsou vypočítány pomocí vzpěrné délky pro klopení stanovené na základě uzlových podpor definovaných na obrázku 4 (tj. bez zavedení excentricity). Je vidět, že kromě počátečního a koncového uzlu jsou vloženy dva vnitřní uzly s rozdílnými vlastnostmi, jak je znázorněno na obrázku. To je graficky znázorněno v grafice na pravé straně dialogu. Takto definovaná vzpěrná délka se přiřadí prutu a výsledky Posouzení dřevěných konstrukcí se zobrazí na obrázku 5.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, existuje v programu RFEM 6 unikátní funkce pro výpočet kritického ohybového momentu s přiřazením excentricit uzlovým podporám. Excentricita se vztahuje k boční podpoře v y/u a může mít v závislosti na poloze tlačené pásnice stabilizační nebo destabilizační účinek na klopení. To je znázorněno na příkladu přiřazením excentricity oběma mezilehlým podporám.

Pro přiřazení excentricity podporám otevřete záložku "Uzlové podpory a vzpěrné délky" a v sekci "Uzlové podpory" vyberte vnitřní uzly (obrázek 6). Všimněte si, že v dolní části dialogu je nyní k dispozici nová sekce, ve které lze zadat další údaje pro uzlové podpory. Lze tak zadat podporu na horní nebo dolní pásnici. Kromě toho máte možnost zadat excentricitu ručně. Nezapomeňte, že zadání se vztahuje na řádek vybraný výše v tabulce "Uzlové podpory". V tomto příkladu jsou obě mezilehlé uzlové podpory definovány na horním pásnici, jak je vidět v grafice na pravé straně dialogu.

Výsledky se zadanými mezilehlými uzlovými podporami na horním pásnici jsou na obrázku 7.

Závěr

Pokud byla definována pružná podpora nebo existuje boční podpora v y/u bez omezení okolo x, zobrazí se v záložce „Uzlové podpory & vzpěrné délky“ nová sekce dialogu „Uzlové podpory - další údaje“. Položka se vztahuje na řádek vybraný v tabulce "Uzlové podpory". Pomocí této unikátní funkce programu RFEM 6 lze zadat excentricitu, která může mít v závislosti na poloze tlačené pásnice stabilizační nebo destabilizační účinek na klopení. Pro zadání podpory na horní nebo dolní pásnici je k dispozici výběrový seznam. Existuje také možnost zadat podporu ručně zadáním hodnoty excentricity ez. To se pak přiměřeně zohlední ve výsledcích posouzení stability.

Autor

Irena Kirova, M.Sc.

Irena Kirova, M.Sc.

Marketing a péče o zákazníky

Ing. Kirova je ve společnosti Dlubal zodpovědná za tvorbu odborných článků a poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Uzlové podpory Vzpěrné délky Posouzení stability

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 422x
  • Aktualizováno 15. září 2023

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Máte další dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ, které máte nepřetržitě k dispozici.

+420 227 203 203

[email protected]

Posouzení zdiva v programu RFEM 6

Webinář 6. října 2023 10:00 - 11:00 CEST

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 na Grasshopper

Webinář 12. října 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. října 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Webinář 21. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. září 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 14. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 14. září 2023 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 31. srpna 2023 8:30 - 12:30 CEST

RFEM 6
Hala s obloukovou střechou

Hlavní program

Program RFEM 6 pro statické výpočty tvoří základ modulárního softwarového systému. Hlavní program RFEM 6 slouží k zadávání konstrukcí, materiálů a zatížení u rovinných i prostorových konstrukčních systémů, které se skládají z desek, stěn, skořepin a prutů. Program také umpožňuje posuzovat smíšené konstrukce, tělesa a kontaktní prvky.

Cena za první licenci
4 450,00 EUR