FAQ 000620 CS

Výpočet RFEM RF-SOILIN RSTAB

Je možné vypočítat tuhost metodou RFEM nebo RSTAB?

Odpověď

Ne. Jedná se o úpravu způsobu placení zálohy. Vztah k modulu pružnosti E S není možný.

V RFEMu je implementován multi-parametrický předřadní model. To umožňuje provedení realistických výpočtů vypořádání.

Jeden problém však je, nalézt přesné hodnoty pro parametry C u, z, C v, XZ a C v, yz. Doplňkový modul RF-SOILIN vás podpoří: Z zatížení a údajů ze zprávy podloží (tuhosti nebo modulu pružnosti a indexu příčné deformace, hmotnosti, tloušťky vrstev) se pro každý konečný prvek pomocí nelineární metody vypočítají parametry lože. Tyto parametry jsou závislé na zatížení a následně ovlivňují chování konstrukce. Výsledkem tohoto iteračního procesu jsou realistické osídlení a vnitřní síly ve struktuře.

Klíčová slova

Metoda indexu tuhosti, metoda podestýlky, podestýlka, ložní prádlo, ložní prádlo, stavební zem

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-SOILIN 5.xx

Přídavný modul

Určení součinitelů podloží pomocí údajů o základové půdě

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD