Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002324 CS

1. prosince 2017

Design RF-CONCRETE

S přídavným modulem RF-CONCRETE Surfaces jsem vytvořil několik železobetonových povrchů mého modelu a nyní jsem ve znázornění požadované smykové výztuže a-sw v dílčích oblastech žádné výsledky. Co to může být?

Odpověď

Zkontrolujte velikosti jmenovaných sekcí na adresovaných prvcích.

Pokud je průřez prvku zcela prasklý, není možné na tomto prvku provést konstrukci příčné síly na povrchovém modulu RF-CONCRETE. Ve výsledných maskách modulu také obdržíte označení s číslem 13, podle něhož je průřez v těchto bodech zcela roztržen a postranní únosnost síly není detekovatelná.

Další informace o stanovení schopnosti postranní síly naleznete v manuálu pro RF-CONCRETE Plochy v kapitole 2.4.4.1 Únosnost příčné síly bez vyztužení smykovou silou , kterou si můžete stáhnout v sekci download na naší domovské stránce .

Klíčová slova

Beton příčná síla neurčitý prasklý průřez konstrukce příčné síly zesílení příčné síly příčná únosnost

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD