Ve výstupním dialogu 2.1 „Posouzení na protlačení“ se zobrazí chyba č. 56 „Síť KP není dostatečně jemná“. Jak můžu síť nastavit?

Odpověď

V závislosti na zvoleném způsobu stanovení zatížení určí RF-PUNCH Pro zatížení pro protlačení ze smykových sil na kontrolovaném obvodu. Vychází se přitom z vnitřních sil na plochách z modelu v programu RFEM.

Pokud síť konečných prvků v oblasti uzlu protlačení není dostatečně jemná, mohou být výsledky nepřesné. V takovém případě se zobrazí v dialogu 2.1 hláška č. 56. 

Chceme-li tomuto problému předejít, je třeba v modelu RFEM v oblasti uzlu protlačení provést zahuštění sítě KP. Lze ho provést buď přímo na uzlu nebo na připojených liniích konců či rohů stěn.

Pokud je zahuštění sítě konečných prvků dostatečně jemné, pak se po novém výpočtu v modulu RF-PUNCH Pro varovná hláška již nezobrazí.

Klíčová slova

Protlačení Konec stěny Roh stěny Hláška 56 Chyba 56 Síť KP Posouzení na protlačení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD