Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002607 CS

26. června 2019

Paul Kieloch Přídavné moduly RF-PUNCH Pro RFEM 2D RFEM

Ve výstupním dialogu 2.1 "Posouzení na protlačení" se zobrazí chyba č. 56 "Síť konečných prvků není dostatečně jemná". Jak můžeme zastavit síť?

Odpověď

V závislosti na zvoleném typu stanovení zatížení stanoví RF-PUNCH Pro zatížení pro protlačení ze smykových sil v kritickém obvodu. V tabulce jsou zohledněny vnitřní síly plochy z modelu programu RFEM.

Pokud síť konečných prvků v oblasti děrovacího uzlu není dostatečně jemná, může to vést k nepřesným výsledkům. V takovém případě obdržíte zprávu č. 56.

Aby se předešlo problému, mělo by se v modelu RFEM provést zahuštění sítě KP v oblasti děrování. Můžete je uspořádat buď přímo na uzlu nebo na spojovacích liniích konců stěn nebo rohů stěn.

Pokud je zahuštění sítě konečných prvků dostatečně malé, po přepočítání v modulu RF-PUNCH Pro se výstražná zpráva zmizí automaticky.

Klíčová slova

Děrování konec stěny roh stěny varování 56 chybové hlášení 56

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-PUNCH Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení bodově a liniově podepřených desek a základů na protlačení

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD