Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je také možné chovat nelineární chování materiálu metodou časového průběhu?

Odpověď

Pro zohlednění nelinearit v dynamice je zapotřebí přídavného modulu RF- / DYNAM Pro - Nonlinear Time History Method v programu RFEM / RSTAB. V modulu RSTAB a RFEM se tento modul liší v závislosti na typu nelinearit, které se mají aplikovat.

RSTAB - metoda nelineárního časového průběhu

  • Nelineární typy prutů, jako jsou tahové a tlakové pruty, stejně jako lana
  • Nelinearita prutu, jako například selhání, trhání a poddajnost při tahu nebo tlaku
  • Podporujte nelinearity, jako například selhání, tření, průběh a částečný efekt
  • Nelinearity kloubu jako tření, dílčí účinek, průběh a stanoveny pro kladné nebo záporné vnitřní síly

RFEM - metoda nelineárního časového průběhu

Kromě výše uvedených nelinearit lze pracovat i s nelineárním chováním materiálu.

Klíčová slova

Nelineární dynamika Časová historie

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Přídavný modul

Časová analýza s ohledem na nelinearity

Cena za první licenci
1 120,00 USD