Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Podle DIN 1054 bylo při výpočtu napětí v kontaktním pruse zadáno přípustné napětí na mez kluzu "Sigma_zul". V modulu RF-FOUNDATION Pro je třeba zadat "charakteristickou hodnotu". Jak se obě příchytky podle DIN 1054 a EN 1997-1 dají dohromady?

Odpověď

Tato nesrovnalost je často výsledkem změny z DIN 1054 na EN 1997.


V "staré" DIN 1054 bylo provedeno posouzení s charakteristickými hodnotami na straně působení a přípustným napětím na straně odporu. Účinky byly zpracovány bez dílčích součinitelů spolehlivosti a porovnány s určitým přípustným napětím. Bezpečnostní "eta" byla zcela obsažena v přípustném napětí.

V předchůdném modulu RF-FOUNDATION Pro, který byl ještě navržen podle DIN 1054, byla v samostatné záložce "Posouzení na zatíení (CAT)".

Posouzení uzlů zeminy se v Eurokódu provádí jiným způsobem.
V tomto případě se uplatní dílčí součinitel spolehlivosti na straně působení a na straně odporu. To zvyšuje zatížení součinitelem 1,35 nebo 1,5 a snižuje únosnost součinitelem 1,4.

Na základě "staré normy" je bezpečnostní "eta" zcela obsažena v "přípustném napětí sigma_zul".

Odkaz na stažení (viz níže) obsahuje soubor modelu pro RFEM nebo RSTAB, který ilustruje problém v modulu RF- / FOUNDATION a v modulu RF-FOUNDATION Pro. V tomto případě nebylo posouzení provedeno s uživatelsky definovaným zadáním tlaku zeminy, ale s povoleným Napětí jsou převzaty ze standardní tabulky. Stejná zemina by měla vést k přibližně stejným rozměrům základů pro Eurokódu i podle starého standardu.

V obou modulech byly vytvořeny následující předpoklady pro podloží:
  • kohoutu
  • čistý bahno - UL
  • tuhost
  • Hloubka osazení podloží t = 1,50 m
Při použití trvalého. Únosnost ve smyku podle DIN EN 1997-1 ze standardních stolů již obsahuje součinitel 1.4. Základní hodnoty Sigma-R, d (B) základní únosnosti se také liší oproti přípustnému tlaku podloží "sigma_zul" (DIN 1054).

Výsledky srovnání:

Posouzení uzemnění zeminy podle DIN 1054 v přídavném modulu RF- / FOUNDATION (staré):

Posouzení uzemnění zeminy podle EN 1997-1 v přídavném modulu RF- / FOUNDATION Pro:

Přes různé vstupní hodnoty jsou výsledky DIN 1054 a EN 1997-1 srovnatelné.

Pokud chceme v přídavném modulu RF- / FOUNDATION Pro přepracovat základ, který již byl vytvořen v modulu RF- / FOUNDATION (starý), je třeba odevzdat na referenční napětí Sigma_R, k dvakrát:

Sigma_R, k (vstup RF- / FOUNDATION Pro) = 1,40 (dílčí součinitel spolehlivosti pro zemní selhání) x 1,35 (bezpečnost na straně zatížení v příkladu) x Sigma_zul (z RF- / FOUNDATION (starý)).

V přiřazeném souboru jsme tak uvažovali v přídavných modulech v modulu FA2. Přípustný podklad v přídavném modulu RF- / FOUNDATION byl 220 kN / m². RF-FOUNDATION Pro vykazuje 416 kN / m².


Klíčová slova

Základ Porušení únosnosti Pnutí namáhání kontaktu Tlakový tlak půdy Charakteristická Povoleno

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD