139x
004841
22.3.2024

FAQ 005470 | Jak mohu kloubově připojit prut k uzlu?

Dotaz:
Jak mohu kloubově připojit prut k uzlu?

Odpověď:
Navigace k dialogu "Nový kloub na konci prutu"
Pro připojení prutu jako kloubu v programu RFEM 6 nebo RSTAB 9 je třeba nejdříve definovat kloub na konci prutu. Dialog "Nový kloub na konci prutu" lze otevřít buď z hlavní nabídky, z navigátoru, z tabulky nebo z dialogu "Upravit prut". Následující video ukazuje všechny čtyři varianty.

Vytvoření nového kloubu na konci prutu
Při zadávání nového kloubu na konci prutu je třeba nejdříve vybrat správný referenční souřadný systém. Výběrem podmínek uvolnění uvolníme příslušný stupeň volnosti. Na následujícím obrázku je kloub na konci prutu definován například tak, že je možné ho volně natáčet okolo lokální osy prutu y a z. Dále lze definovat konstanty tuhosti a nelinearity.
► obrázek | Dialog Nový kloub na konci prutu https://www.dlubal.com/cs/img/048266
Další informace o zadání kloubu na konci prutu najdete v online manuálu pro RFEM 6 / RSTAB 9

Kloubové připojení prutu
V dialogu "Upravit prut" je možné pro vybrané pruty definovat klouby na koncích prutů. Za tímto účelem vyberte v záložce "Základní údaje" možnost "Klouby".
► obrázek | Dialog Upravit prut pomocí kloubů https://www.dlubal.com/cs/img/048264

V záložce "Klouby" je možné vybrat klouby na koncích prutů, které byly definovány samostatně pro oba konce prutu.
► obrázek | Dialog Upravit výběr kloubů na konci prutu https://www.dlubal.com/cs/img/048265