BIM projektování

Hladiny na pozadí

Hladiny na pozadí představují způsob cíleného modelování, narozdíl od přímého importu konstrukce ve formátu DXF, při němž dochází k načtení celého modelu včetně uzlů, linií, prutů a ploch. V rámci jednoho konstrukčního modelu lze použít několik hladin. Programy RFEM a RSTAB umožňují načtení, přizpůsobení i vytvoření hladin na pozadí.

 1. Podrobné nastavení pro import

  Import hladiny

  Ještě před zahájením importu je nutné zkontrolovat nastavení konverze: V CAD programech směřuje obvykle globální osa Z vzhůru, v programu RFEM/RSTAB je však definována směrem dolů. Pro účely importu je tedy možné změnit směr osy Z. Rovněž lze upravit jednotky délky.

  Dále se může zadat odsazení pro posun hladiny v programu RFEM/RSTAB. Při importu DXF souborů je možné vybrat ze seznamu hladin jen jednu konkrétní hladinu.

 2. Vrstvy DXF v navigátoru programu RFEM

  Použití hladiny

  Importovaná hladina se zobrazí jako šedá pracovní plocha. V tomto drátěném modelu je možné zadat uzly, linie a pruty, přičemž jednotlivé body hladiny lze vybrat uchopením objektu. Každá hladina na pozadí se dá upravovat pomocí funkcí Posun, Rotace, Zrcadlení nebo Zvětšení.

 3. Vrstva vytvořená z RFEM modelu

  Vytvoření hladiny

  Formát souborů DXF přenáší pouze obecné informace o liniích použitých v modelu. Pro každý průřez je použita jedna hladina. Uzlové podpory, zatížení a podobné prvky nelze převést. RFEM disponuje nejrůznějšími možnostmi nastavení pro export konstrukce jako liniového modelu.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Databáze znalostí | Hladiny na pozadí

 1. Posun/úprava hladin na pozadí

  Posun/úprava hladin na pozadí

  Do programů RFEM a RSTAB lze načítat soubory DXF jako takzvané hladiny na pozadí. Tyto hladiny mohou být jedno- až trojrozměrné. Používat lze soubory DXF z jiných programů stejně jako soubory DXF exportované z programu RFEM nebo RSTAB.

 2. Funkce úchopu u hladin na pozadí

  Funkce úchopu u hladin na pozadí

  V programu RFEM i RSTAB lze načítat hladiny na pozadí ze souborů DXF. Pokud již máme zadány nejdůležitější uzly modelu konstrukce, může být často užitečné deaktivovat úchopovou funkci pro hladiny na pozadí.

Více článků z databáze znalostí