BIM projektování

Hladiny na pozadí

Hladiny na pozadí představují způsob cíleného modelování, narozdíl od přímého importu konstrukce ve formátu DXF, při němž dochází k načtení celého modelu včetně uzlů, linií, prutů a ploch. V rámci jednoho konstrukčního modelu lze použít několik hladin. Programy RFEM a RSTAB umožňují načtení, přizpůsobení i vytvoření hladin na pozadí.

 1. Import hladiny

  Ještě před zahájením importu je nutné zkontrolovat nastavení konverze: V CAD programech směřuje obvykle globální osa Z vzhůru, v programu RFEM/RSTAB je však definována směrem dolů. Pro účely importu je tedy možné změnit směr osy Z. Rovněž lze upravit jednotky délky.

  Dále se může zadat odsazení pro posun hladiny v programu RFEM/RSTAB. Při importu DXF souborů je možné vybrat ze seznamu hladin jen jednu konkrétní hladinu.

 2. Vrstvy DXF v navigátoru programu RFEM

  Použití hladiny

  Importovaná hladina se zobrazí jako šedá pracovní plocha. V tomto drátěném modelu je možné zadat uzly, linie a pruty, přičemž jednotlivé body hladiny lze vybrat uchopením objektu. Každá hladina na pozadí se dá upravovat pomocí funkcí Posun, Rotace, Zrcadlení nebo Zvětšení.

 3. Vytvoření hladiny

  Formát souborů DXF přenáší pouze obecné informace o liniích použitých v modelu. Pro každý průřez je použita jedna hladina. Uzlové podpory, zatížení a podobné prvky nelze převést. RFEM disponuje nejrůznějšími možnostmi nastavení pro export konstrukce jako liniového modelu.

Kontakt

Máte dotazy k našim produktům? Potřebujete poradit s volbou programů pro Váš projekt?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Databáze znalostí | Hladiny na pozadí

 1. Posun/úprava hladin na pozadí

  Posun/úprava hladin na pozadí

  Do programů RFEM a RSTAB lze načítat soubory DXF jako takzvané hladiny na pozadí. Tyto hladiny mohou být jedno- až trojrozměrné. Používat lze soubory DXF z jiných programů stejně jako soubory DXF exportované z programu RFEM nebo RSTAB.

 2. Funkce úchopu u hladin na pozadí

  Funkce úchopu u hladin na pozadí

  V programu RFEM i RSTAB lze načítat hladiny na pozadí ze souborů DXF. Pokud již máme zadány nejdůležitější uzly modelu konstrukce, může být často užitečné deaktivovat úchopovou funkci pro hladiny na pozadí.

Více článků z databáze znalostí