BIM projektování

Projektování ve 3D metodou BIM

Programy společnosti Dlubal Software umožňují hladce uplatňovat při projektování principy informačního modelování budov (BIM).

Pro výměnu dat z příslušných digitálních modelů stavby s programy RFEM nebo RSTAB lze použít některá z mnoha různých rozhraní.

  • Plánování podle BIM
  • Plánování podle BIM

Hladiny na pozadí

Hladiny na pozadí představují způsob cíleného modelování, narozdíl od přímého importu konstrukce ve formátu DXF, při němž dochází k načtení celého modelu včetně uzlů, linií, prutů a ploch. V rámci jednoho konstrukčního modelu lze použít několik hladin. Programy RFEM a RSTAB umožňují načtení, přizpůsobení i vytvoření hladin na pozadí.

1

Import hladiny

Ještě před zahájením importu je nutné zkontrolovat nastavení konverze: V CAD programech směřuje obvykle globální osa Z vzhůru, v programu RFEM/RSTAB je však definována směrem dolů. Pro účely importu je tedy možné změnit směr osy Z. Rovněž lze upravit jednotky délky.

Dále se může zadat odsazení pro posun hladiny v programu RFEM/RSTAB. Při importu DXF souborů je možné vybrat ze seznamu hladin jen jednu konkrétní hladinu.

2

Použití hladiny

Importovaná hladina se zobrazí jako šedá pracovní plocha. V tomto drátěném modelu je možné zadat uzly, linie a pruty, přičemž jednotlivé body hladiny lze vybrat uchopením objektu. Každá hladina na pozadí se dá upravovat pomocí funkcí Posun, Rotace, Zrcadlení nebo Zvětšení.

3

Vytvoření hladiny

Formát souborů DXF přenáší pouze obecné informace o liniích použitých v modelu. Pro každý průřez je použita jedna hladina. Uzlové podpory, zatížení a podobné prvky nelze převést. RFEM disponuje nejrůznějšími možnostmi nastavení pro export konstrukce jako liniového modelu.

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy k našim produktům nebo potřebujete pomoc s výběrem produktů pro Vaše projekty? Kontaktujte nás prostřednictvím naší bezplatné e-mailové podpory, chatu nebo na fóru, případně využijte naše FAQ často 24 hodin denně.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz