Uwzględnienie ekscentrycznego obciążenia koła w projektowaniu zmęczeniowym

Wskazówki i porady

W CRANEWAY obciążenie mimośrodowe koła równe 1/4 szerokości główki szyny jest wykorzystywane do projektowania zmęczeniowego spoin, jak również do projektowania dźwigara dźwigowego zgodnie z Załącznikiem krajowym Niemiec i ze względu na klasę uszkodzeń S3.

Możliwa interpretacja normy DIN EN 1993‑6, rozdz. 9.3.3 (1), że ta mimośrodowość może być zastosowana tylko do projektu sieci, jest niepoprawna zgodnie z Komitetem Normalizacyjnym NA 005‑08‑01 AA - Craneways (SpA do CEN / TC 250 / SC 3).

Linki

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje stalowe
CRANEWAY 8.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie belek podsuwnicowych według EN 1993-6 i DIN 4132

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD