FAQ 002339 PL 1. grudnia 2017

Ogólne

Które funkcje kształtu używa program RFEM 5 dla 1.) elementów objętości i 2.) elementów skorupy? Czy są to funkcje kształtu liniowego lub kwadratowego?

Odpowiedź

Generalnie używamy identycznych funkcji podejścia dwuliniowego z 2, 3 lub 4 węzłami brzegowymi, w zależności od tego, którego elementu użyjesz, ale istnieją różnice w kwadraturze. Różnice w kwadracie są następujące:

Obliczenia elastyczne:

 

Fachwerkstab: analitycznie 2 węzły 3 stopnie swobody
Pasek: analitycznie 2 węzły 6 stopni swobody
Powierzchnia (płyta): analityczna (element LYNN-DYLON)

Powierzchnia (ściana): czworokąt kwadraturowy Gaussa 2x2, 3-ostrzowy kwadratura selektywna (epsilon_x; epsilon_y; gamma_xy)
Objętość: kwadratura Gaussa 2x2

 

Obliczenia nieliniowe (np. Plastyczność itp.):

 

bar:

w kierunku wzdłużnym pręta 2-punktowa kwadratura Gaussa

w przekroju poprzecznym 2x2 kwadratura Gaussa


Powierzchnia (płyta):

w obszarze elementu: 2x2 kwadratura Gaussa czworokątna, 3-punktowa kwadratura Gaussa 3-kątowa

9-punktowa kwadratura Gaussa-Lobatto na grubość


Ściana - czworokąt kwadraturowy Gaussa 2x2, 3-punktowy kwadratura Gaussa 3-stronny
Tom - 14-punktowa zmniejszona kwadratura Gaussa (odpowiednik kwadratury Gaussa 3x3x3)

Słowa kluczowe

Elementy FE plastyczność

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl