RFEM dla MES | Automatyczne tworzenie kombinacji

Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Program RFEM oparty na metodzie elementów skończonych jest oprogramowaniem do szybkiego i łatwego modelowania, analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji 2D i 3D składających się z prętów, płyt, ścian, powłok i brył.

System modułowy umożliwia połączenie programu głównego RFEM z odpowiednimi modułami dodatkowymi w celu sprostania potrzebom użytkowników.

Automatyczne tworzenie kombinacji

W programie RFEM istnieje możliwość automatycznego tworzenia kombinacji obciążeń i wyników według Eurokodu i innych norm międzynarodowych. W przejrzystym oknie można między innymi kopiować, dodawać lub zmieniać numerację przypadków obciążeń. Przypadki i kombinacje obciążeń są określone w tabelach 2.1 do 2.6.

 1. Defining the standard in the general data of the model

  Normy

  Okno dialogowe Dane ogólne zawiera szeroki zakres norm oraz opcję automatycznego tworzenia kombinacji. Dostępne są następujące standardy:

  • European UnionEN 1990: 2002
  • European UnionEN 1990 + EN 1995: 2004 (drewno)
  • European UnionEN 1990 + EN 1991-2; Mosty drogowe
  • European UnionEN 1990 + EN 1991-3; Dźwigi
  • European UnionEN 1990 + EN 1997
  • GermanyDIN 1055-100: 2001-03
  • GermanyDIN 1055-100 + DIN 1052: 2004-08 (drewno)
  • GermanyDIN 1055-100 + DIN 18008 (szkło)
  • GermanyDIN 1052 (uproszczony) (drewno)
  • GermanyDIN 18800: 1990
  • United States of AmericaASCE 7-10
  • United States of AmericaASCE 7-10 NDS (drewno)
  • United States of AmericaACI 318-14
  • United States of AmericaIBC 2015
  • CanadaCAN/CSA S 16.1-94: 1994
  • CanadaNBCC: 2005
  • NBR 8681
  • IndiaIS 800: 2007
  • SwitzerlandSIA 260: 2003
  • SwitzerlandSIA 260 + SIA 265: 2003 (drewno)
  • BS 5950-1: 2000
  • ChinaGB 50009-2012
  • CTE DB-SE

  W przypadku norm europejskich (WE) dostępne są następujące załączniki krajowe:

  • DeutschlandDIN EN 1990/NA: 2009-05 (Niemcy)
  • NBN EN 1990 - ANB: 2005 (Belgia)
  • BulgariaBDS EN 1990: 2003/NA: 2008 (Bułgaria)
  • DK EN 1990/NA: 2007-07 (Dania)
  • SFS EN 1990/NA: 2005 (Finlandia)
  • NF EN 1990/NA: 2005/12 (Francja)
  • GriechenlandELOT EN 1990: 2009 (Grecja)
  • UNI EN 1990/NA: 2007-07 (Włochy)
  • IrelandIS EN 1990: 2002 + NA: 2010 (Irlandia)
  • LVS EN 1990: 2003/NA: 2010 (Łotwa)
  • LithuaniaLST EN 1990/NA: 2010-11 (Litwa)
  • LU EN 1990/NA: 2011-09 (Luksemburg)
  • MS EN 1990: 2010 (Malezja)
  • NEN EN 1990/NA: 2006 (Holandia)
  • NorwayNS EN 1990/NA: 2008 (Norwegia)
  • ÖNORM EN 1990: 2007-02 (Austria)
  • NP EN 1990: 2009 (Portugalia)
  • PN EN 1990/NA: 2004 (Polska)
  • RomaniaSR EN 1990/NA: 2006-10 (Rumunia)
  • SIST EN 1990: 2004/A1: 2005 (Słowenia)
  • SS EN 1990: 2008 (Singapur)
  • SS EN 1990/FSO 2010: 28 (Szwecja)
  • STN EN 1990/NA: 2009-08 (Słowacja)
  • UNE EN 1990 2003 (Hiszpania)
  • CSN EN 1990/NA: 2004-03 (Republika Czeska)
  • BS EN 1990/NA: 2004-12 (Wielka Brytania)
  • WeißrusslandCPM EN 1990/NA: 2011 (Białoruś)
  • CyprusCYS EN 1990: 2002 (Cypr)
 2. Przypisywanie typów oddziaływań do przypadków obciążeń

  Przypadki obciążeń / rodzaje oddziaływań

  W oknie „Edytować przypadki obciążeń i kombinacje“ można tworzyć i zarządzać przypadkami obciążeń, oddziaływaniami oraz kombinacjami oddziaływań, obciążeń i wyników. Możliwe jest przypisanie różnych rodzajów oddziaływań do poszczególnych przypadków obciążeń, zgodnie z wybraną normą. Jeśli kilka obciążeń zostało przypisanych do danego oddziaływania, mogą one występować równocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej lub prawej strony).

 3. Przyporządkowanie sytuacji obliczeniowych do zasad kombinacji

  Formuły kombinacji

  Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności oraz użytkowalności można wybrać spośród różnych sytuacji projektowych zgodnie z normą (na przykład SGN (STR / GEO) - stałe / przejściowe, SLS – quasi - stałe itp.). Ponadto, istnieje możliwość włączenia imperfekcji do kombinacji oraz do określenia przypadków obciążeń, których nie chce się połączyć z innymi przypadkami obciążenia (np. obciążenie konstrukcji od dachu nie występuje z obciążeniem śniegiem).

 4. Wybór sytuacji obliczeniowej „Wyjątkowa - śnieg”

  Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

  „Przypadkowa” sytuacja projektowa automatycznie uwzględnia przypadkowe działania, takie jak trzęsienie ziemi, obciążenia wybuchowe, kolizje i inne. W przypadku stosowania norm niemieckich można wybrać sytuację projektową „Przypadkowy - śnieg”, aby automatycznie uwzględnić Równinę Północnoniemiecką.

 5. Zredukować przypadki obciążeń w kombinacjach

  Redukowanie automatycznie generowanych kombinacji

  Istnieją trzy możliwości zmniejszenia liczby kombinacji. Dwie pierwsze z nich są dostępne tylko w przypadku generowania kombinacji obciążeń, nie zaś kombinacji wyników.

  Pierwsza opcja umożliwia automatyczną analizę wyników wszystkich przypadków obciążeń (sił wewnętrznych, odkształceń itp.) Wybranych elementów. Następnie program wygeneruje tylko te kombinacje, które uwzględniają przypadki obciążeń dające maksimum lub minimum. Ponadto można zdefiniować maksymalną liczbę odpowiednich przypadków obciążeń lub pominąć przypadki obciążeń przy bardzo niewielkim udziale w wartościach maksymalnych i minimalnych.

  Druga opcja umożliwia automatyczną ocenę wygenerowanych kombinacji wyników tymczasowych lub zdefiniowanych przez użytkownika. Następnie tworzone są tylko rządzące kombinacje obciążeń.

  Trzecia możliwość ograniczenia liczby generowanych kombinacji polega na tym, że tylko wybrane oddziaływania są klasyfikowane jako oddziaływania wiodące.

 6. Oddziaływania w wygenerowanych kombinacjach oddziaływań

  Kombinacje oddziaływań

  Akcje są automatycznie nakładane zgodnie z wyrażeniami kombinacji, a następnie wyświetlane jako tak zwane „kombinacje akcji”. Można zdefiniować, które kombinacje oddziaływań zostaną ostatecznie wykorzystane do generowania kombinacji obciążeń lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji akcji można oszacować, w jaki sposób wyrażenia kombinacji wpływają na liczbę kombinacji.

 7. Parametry obliczeniowe kombinacji obciążeń

  Kombinacje obciążeń

  Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach obciążeń są sumowane, a następnie obliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa i kombinacji, współczynniki dotyczące klas konsekwencji i inne). Kombinacje obciążeń można tworzyć automatycznie zgodnie z wyrażeniami kombinacji normy. Obliczenia można wykonać zgodnie z liniową analizą statyczną, analizą drugiego rzędu lub analizą dużych deformacji, a także w przypadku uszkodzenia postkrytycznego. Opcjonalnie można zdefiniować, czy siły wewnętrzne są odniesione do zdeformowanej czy nieodkształconej konstrukcji.

 8. Obciążenia w kombinacji wyników

  Kombinacje wyników

  Przypadki obciążeń uwzględnione w kombinacjach wyników są obliczane w pierwszej kolejności. Następnie wyniki są nakładane z uwzględnieniem odpowiednich czynników. W kombinacjach wyników można nakładać wyniki przypadków obciążeń i kombinacji obciążeń, a także inne kombinacje wyników. Siły wewnętrzne są domyślnie sumowane. Istnieje jednak możliwość dodania kwadratu, co jest istotne w przypadku analizy dynamicznej.

 9. Przypisanie sytuacji obliczeniowych do reguł kombinacji

  Modyfikowanie sztywności / uwzględnianie odkształcenia początkowego

  Użytkownik ma możliwość modyfikowania sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych i zwolnień na końcach prętów dla wszystkich lub wybranych prętów w poszczególnych przypadkach obciążenia i kombinacjach obciążenia. Ponadto możliwe jest uwzględnienie odkształcenia początkowego z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 2 | Konstrukcje betonowe Zgodnie z DIN EN 1992-1-1

Szkolenie online 12. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online Training | Polish

Bezpłatne szkolenie online RFEM | Podstawowe

Szkolenie online 13. maja 2021 9:30 - 13:30 CEST

Inżynieria konstrukcyjna w wykonaniu przeciwwybuchowym w RFEM

Analiza historii czasu wybuchu w RFEM

Webinar 13. maja 2021 14:00 - 15:00 EDT

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 2

Szkolenie online 17. maja 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

Eurokod 5 | Konstrukcje drewniane Zgodnie z DIN EN 1995-1-1

Szkolenie online 20. maja 2021 8:30 - 12:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Dynamika konstrukcji i projektowanie sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 2. czerwca 2021 8:30 - 12:30 CEST

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Projektowanie szkła za pomocą oprogramowania Dlubal

Webinar 8. czerwca 2021 14:00 - 14:45 CEST

Online Training | Polish

Eurokod 2 | Wymiarowanie betonu zgodnie z PN-EN 1992-1-1

Szkolenie online 10. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM dla studentów | Część 3

Szkolenie online 15. czerwca 2021 14:00 - 16:30 CEST

Szkolenie online | Angielski

RFEM | Informacje ogólne | USA

Szkolenie online 17. czerwca 2021 9:00 - 13:00 EDT

Event Invitation

Holzbau Forum Polska

Konferencje 21. czerwca 2021 - 22. czerwca 2021

Online Training | Polish

RFEM | Dynamika konstrukcji i analiza sejsmiczna zgodnie z EC 8

Szkolenie online 24. czerwca 2021 9:30 - 13:30 CEST

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

CSA S16: 19 Wymiarowanie stali w RFEM

Webinar 10. marca 2021 14:00 - 15:00 EDT

Wymiarowanie prętów zgodnie z ADM 2020 w RFEM

Wymiarowanie prętów ADM 2020 w RFEM

Webinar 19. stycznia 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dzień informacyjny Dlubal

Dlubal Info Day Online | 15 grudnia 2020 r

Webinar 15. grudnia 2020 9:00 - 16:00 BST

MES - Rozwiązywanie problemów i optymalizacja w RFEM

Rozwiązywanie problemów i optymalizacja MES w RFEM

Webinar 11. listopada 2020 14:00 - 15:00 EDT

Interakcja struktura gruntu w RFEM

Interakcja konstrukcji z podłożem w RFEM

Webinar 27. października 2020 14:00 - 14:45 BST

Analiza spektrum odpowiedzi w RFEM zgodnie z NBC 2015

Webinar 30. września 2020 14:00 - 15:00 EDT

[EN] KB 000940 | Animacje

[EN] KB 000940 | Animacje

Długość 0:37 Min.

RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL 5.xx

Moduł dodatkowy

Ogólna analiza naprężeń dla powierzchni i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
EC2 for RFEM 5.xx

Rozszerzenie modułu dla RFEM

Zaawansowane ustawienia pozwalające na analizę betonu zbrojonego według Eurokodu 2

Cena pierwszej licencji
360,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna drgań własnych i kształtów drgań prętów, powierzchni i brył

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Columns 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza betonu zbrojonego według metody słupa modelowego (metoda bazująca na zakrzywieniu nominalnym)

Cena pierwszej licencji
630,00 USD
RFEM Konstrukcje drewniane
RF-TIMBER Pro 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-MAT NL 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowe charakterystyki materiałowe

Cena pierwszej licencji
1 300,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć konstrukcji płytowych z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
400,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD