Program RFEM 6 oparty na MES | Automatyczne tworzenie kombinacji

Oprogramowanie do analizy statyczno - wytrzymałościowej

Oprogramowanie RFEM do analizy statyczno-wytrzymałościowej pozwala na łatwe i efektywne modelowanie, a także analizę i projektowanie ogólnych konstrukcji składających się z elementów prętowych, płytowych, ściennych, powłokowych i bryłowych.

Dzięki modułowej koncepcji oprogramowania można połączyć program główny RFEM z odpowiednimi rozszerzeniami w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb użytkownika.

 • Program MES RFEM 6

Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń

Modele do analizy statyczno -wytrzymałościowej do pobrania

Pobieranie modeli do analizy statyczno-wytrzymałościowej

Wybieraj modele konstrukcyjne i wykorzystaj je podczas szkoleń lub w swoich projektach.

Proste modelowanie konstrukcji

„Bardzo lubię pracować z programami Dlubal Software. Generowanie i modyfikacja konstrukcji może przebiegać sprawnie, dzięki:

 • przydatnym funkcjom w menu i mobilności w przestrzeni
 • przejrzystości danych: podczas sprawdzania, dzięki opcjom modyfikowania i transferu danych

Jestem zadowolonym użytkownikiem Dlubal Software.“

W programie RFEM można automatycznie tworzyć kombinacje oddziaływań i obciążeń, a także sytuacje obliczeniowe zgodnie z Eurokodem i innymi normami międzynarodowymi, zgodnie z odpowiednimi zasadami tworzenia kombinacji. W przejrzyście zorganizowanym oknie można na przykład kopiować lub dodawać przypadki obciążeń. Dodatkowo w tabelach można zarządzać przypadkami i kombinacjami obciążeń.

1

Normy

Dzięki firmie Dlubal można bezpiecznie i łatwo planować konstrukcje na całym świecie. Wybierz jedną z wielu norm w ogólnych danych. Można również zdecydować, czy kombinacje mają być tworzone automatycznie.
Dostępne są poniższe normy:

 • European Union EN 1990
 • European Union EN 1990 | Drewno
 • European Union EN 1990 | Suwnice
 • European Union EN 1990 | Geotechnika
 • European Union EN 1990 | Baza + drewno
 • European Union EN 15512
 • United States ASCE 7
 • United States ASCE 7 | Drewno
 • United States ACI 318
 • United States IBC
 • Canada CAN/CSA
 • Canada NBCC
 • Canada NBCC | Drewno
 • Brazil NBR 8681
 • India IS 800
 • Switzerland SIA 260
 • Switzerland SIA 260 | Drewno
 • United Kingdom BS 5950
 • People's Republic of China GB 50009
 • People's Republic of China GB 50068
 • People's Republic of China GB 50011
 • Spain CTE DB-SE
 • South Africa SANS 10160-1
 • Mexico NTC
 • Mexico NTC | Drewno
 • Australia AS/NZS 1170.0
 • Russia SP 20.13330:2016
 • Turkey TSC | Stal

Dla normy europejskiej EN dostępne są następujące załączniki krajowe:

 • Germany DIN | 2012-08 (Niemcy)
 • European Union CEN | 2010-04 (Unia Europejska)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bułgaria)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Wielka Brytania)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Czechy)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Cypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dania)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Grecja)
 • Estonia EVS-EN 1990:2002+NA:2002 (Estonia)
 • Ireland JEST | 2010-04 (Irlandia)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litwa)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Luksemburg)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Łotwa)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malezja)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgia)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Holandia)
 • France NF | 2011-12 (Francja)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalia)
 • Norway NS | 2016-05 (Norwegia)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Austria)
 • Poland PN | 2010-09 (Polska)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finlandia)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Słowenia)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunia)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Szwecja)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Słowacja)
 • Belarus CPM | 2011-11 (Białoruś)
 • Spain UNE | 2010-07 (Hiszpania)
 • Italy UNI | 2010-10 (Włochy)
2

Przypadki obciążeń i kombinacje

W oknie dialogowym „Przypadki obciążeń i kombinacje” można tworzyć przypadki obciążeń i zarządzać nimi, a także generować kombinacje oddziaływań i obciążeń oraz sytuacje obliczeniowe. Do poszczególnych przypadków obciążeń można przydzielić kategorie oddziaływań wg. wskazanej normy. Jeżeli do danej kategorii oddziaływania zostało przypisane kilka obciążeń, mogą one działać jednocześnie lub alternatywnie (na przykład wiatr z lewej strony lub wiatr z prawej strony).

3

Formuły kombinacji

Dla kombinacji oddziaływań w stanie granicznym nośności i użytkowalności można wskazać różne sytuacje obliczeniowe zgodne z normą (np. SGN (STR/GEO) - stała/przejściowa, SLS - quasi-stała i inne). Ponadto istnieje możliwość uwzględniania imperfekcji w kombinacjach oraz określania wykluczających się przypadków obciążeń (np. obciążenie montażowe na dachu wyklucza równoczesne obciążeniem śniegiem).

4

Wyjątkowe sytuacje obliczeniowe

Sytuacja obliczeniowa typu „Wyjątkowa” automatycznie uwzględnia oddziaływania wyjątkowe, takie jak trzęsienie ziemi, wybuchy, kolizje i inne. W przypadku stosowania norm niemieckich można wybrać sytuację obliczeniową „Wyjątkowa - śnieg”, aby automatycznie uwzględnić również obciążnie właściwe dla Niziny Północnoniemieckiej.

5

Kombinacje oddziaływań

Oddziaływania są automatycznie poddane superpozycji zgodnie z formułami kombinacji i wyświetlane jako tak zwane „kombinacje oddziaływań“. Możliwe jest zdefiniowanie, które kombinacje oddziaływań zostaną ostatecznie wykorzystane do wygenerowania kombinacji obciążeń i/lub wyników. Na podstawie utworzonych kombinacji oddziaływań można oszacować, w jaki sposób formuły kombinacji wpływają na liczbę kombinacji.

6

Kombinacje obciążeń

Przypadki obciążeń zawarte w kombinacjach obciążeń są łączone, a następnie obliczane z uwzględnieniem odpowiednich współczynników (częściowe współczynniki bezpieczeństwa i kombinacji, współczynniki dotyczące klas konsekwencji itd.). Kombinacje obciążeń można tworzyć automatycznie zgodnie z formułami  kombinacji określonymi w stosownej normie. Obliczenia statyczne można przeprowadzić jako geometrycznie liniowe, zgodnie z teorią drugiego rzędu, jako analizę dużych deformacji, lub z wykorzystaniem analizy postkrytycznej. Opcjonalnie można wybrać, czy siły wewnętrzne mają być odniesione do odkształconej lub nieodkształconej konstrukcji.

7

Kombinacje wyników

Najpierw obliczane są przypadki obciążeń zawarte w kombinacjach wyników. Następnie uzyskane wyniki są poddane superpozycji z uwzględnieniem odpowiednich współczynników. W kombinacjach wyników można superponować ze sobą wyniki przypadków obciążeń, kombinacji obciążeń oraz innych kombinacji wyników. Domyślne siły wewnętrzne są sumowane arytmetycznie. Istnieje jednak możliwość użycia sumy kwadratów, która jest adekwatna w przypadku analizy dynamicznej.

8

Modyfikacja sztywności/uwzględnianie początkowych deformacji

Dla poszczególnych przypadkach obciążeń lub ich kombinacji istnieje możliwość modyfikacji sztywności materiałów, przekrojów, podpór węzłowych, liniowych i powierzchniowych, a także przegubów prętowych i przegubów liniowych dla wszystkich lub wybranych elementów. Ponadto możliwe jest uwzględnienie deformacji z innego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń jako stanu początkowego układu.

Zalety

RFEM

 • Szybkie modelowanie dzięki zaawansowanej technologii wprowadzania
 • Jeden program dla wszystkich typów konstrukcji, od belek jednoprzęsłowych po złożone konstrukcje powłokowe 3D lub bryły NURBS
 • Szybkie obliczenia dzięki zastosowaniu technologii wieloprocesorowej
 • Obsługa norm krajowych i międzynarodowych
 • Szybko do zbudowania i profesjonalnie wyglądający raport
 • Automatyczne generowanie obciążenia wiatrem poprzez zintegrowaną symulację wiatru CFD (wymagane RWIND)
 • API za pośrednictwem usługi sieciowej
 • Program rozpoznawalny na całym świecie z ponad 100 000 użytkowników
 • Profesjonalna obsługa klienta od ponad 20 inżynierów wsparcia

Cena

Cena
4 450,00 EUR

Ceny dotyczą korzystania z oprogramowania we wszystkich krajach.