Analiza spektrum odpowiedzi dla programu RFEM 6/RSTAB 9

Opis produktu

 • Wykres czasowy

Rozszerzenie analizy modalnej o multimodalną analizę spektrum odpowiedzi

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Projekty klientów

Ciekawe projekty klientów opracowane w programach do analizy statyczno -wytrzymałościowej firmy Dlubal Software.

W rozszerzeniu Analiza spektrum odpowiedzi, analizy sejsmiczne są przeprowadzane za pomocą multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi. Wymagane do tego widma mogą być tworzone zgodnie z normami lub zdefiniowane przez użytkownika. Na tej podstawie generowane są równoważne siły statyczne.

Rozszerzenie zawiera obszerną bibliotekę akcelerogramów ze stref sejsmicznych. Można je wykorzystać do wygenerowania widm odpowiedzi.

Warunkiem wstępnym analiz sejsmicznych z wykorzystaniem multimodalnej analizy spektrum odpowiedzi jest analiza drgań własnych w dodatku Analiza modalna .


1

Funkcje

 • Zaimplementowano spektra odpowiedzi z następujących norm:
  • European Union  EN 1998-1: 2010 + A1: 2013 (Unia Europejska)
  • Germany  DIN 4149: 2005-04 (Niemcy)
  • Switzerland SIA 261: 2020-08 (Szwajcaria)
  • Switzerland SIA 261: 2014-07 (Szwajcaria)
  • United States ASCE 7 | 2016 - IBC | 2018 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2010 - IBC | 2012/15 (USA)
  • United States ASCE 7 | 2005 - IBC | 2009 (USA)
  • United States IBC 2000 (USA)
  • Mexico CFE Sismo: 2015-07 (Meksyk)
  • Argentina CIRSOC 103: 2013-07 (Argentyna)
  • People's Republic of China GB 50011-2010-12 (Chiny)
  • India  IS 1893: 2016-12 (Indie)
  • Canada NBC 2015 (Kanada)
  • Spain NCSE 02: 2009 (Hiszpania)
  • Netherlands NPR 9998: 2020-12 (Holandia)
  • Italy NTC 2018-01 (Włochy)
  • Romania P 100-1: 2013-08 (Rumunia)
  • Turkey TBEC: 2018 (Turcja)
 • Dostępne są następujące załączniki krajowe do EN 1998-1:
  • Germany DIN EN 1998-1/NA: 2021-07 (Niemcy)
  • Germany DIN EN 1998-1/NA:2011-01 (Niemcy)
  • Austria ÖNORM EN 1998-1/NA: 2017-07 (Austria)
  • Switzerland SN 1998-1/NA: 2019-12 (Szwajcaria)
  • European Union 1998-1/NA: 2013-05 (Unia Europejska)
  • Bulgaria BDS 1998-1/NA: 2012-03 (Bułgaria)
  • United Kingdom BS EN 1998-1/NA: 2008-08 (Wielka Brytania)
  • Czech Republic ČSN EN 1998-1/NA: 2016-09 (Czechy)
  • Cyprus CYS EN 1998-1/NA: 2009-03 (Cypr)
  • Greece ELOT EN 1998-1/NA: 2015-04 (Grecja)
  • Lithuania LST EN 1998-1/NA: 2010-12 (Litwa)
  • Luxembourg ILNAS EN 1998-1/NA: 2011-09 (Luksemburg)
  • Latvia LVS EN 1998-1/NA: 2015-01 (Łotwa)
  • Malaysia MS EN 1998-1/NA: 2017-01 (Malezja)
  • Belgium NBN EN 1998-1/NA: 2011-10 (Belgia)
  • France NF EN 1998-1/NA: 2013-12 (Francja)
  • Portugal NP EN 1998-1/NA: 2010-03 (Portugalia)
  • Norway NS EN 1998-1/NA: 2014-05 (Norwegia)
  • Slovenia SIST EN 1998-1/NA: 2009-01 (Słowenia)
  • Romania SR EN 1998-1/NA: 2008-11 (Rumunia)
  • Serbia SRPS EN 1998-1/NA: 2018-12 (Serbia)
  • Singapore SS EN 1998-1/NA: 2013-02 (Singapur)
  • Slovakia STN EN 1998-1/NA: 2009-04 (Słowacja)
  • Spain UNE EN 1998-1/NA: 2020-01 (Hiszpania)
  • Italy UNI EN 1998-1/NA: 2013-03 (Włochy)
 • Spektrum odpowiedzi zdefiniowane przez użytkownika lub wygenerowane z akcelerogramów
 • Możliwość zadania kierunkowego spektrum odpowiedzi
 • Ręczne lub automatyczne wybieranie postaci drgań własnych do analizy spektrum odpowiedzi (można zastosować regułę 5% z EC 8)
 • Kombinacje wyników z zastosowaniem superpozycji modalnej (reguła SRSS lub CQC) i superpozycji kierunkowej (reguła SRSS lub 100%/30%)
 • Wpływ przypadkowych oddziaływań skręcających może być uwzględniany automatycznie
 • Wyniki z określonym zwrotem mogą być wyświetlane w oparciu kształt dominującej postaci drgań własnych
2

Wprowadzanie danych

Parametry wejściowe istotne dla wybranych norm są sugerowane przez program zgodnie z regułami. Ponadto istnieje możliwość ręcznego wprowadzania widm odpowiedzi.

Przypadki obciążeń typu Analiza spektrum odpowiedzi definiują kierunek, w którym działają widma odpowiedzi i które wartości własne konstrukcji są istotne dla analizy. W ustawieniach analizy spektralnej można zdefiniować szczegóły dla reguł kombinacji, tłumienia, jeśli ma to zastosowanie, oraz przyspieszenia o okresie zerowym (ZPA).

3

Obliczenia

Równoważne obciążenia statyczne generowane są oddzielnie dla każdej miarodajnej postaci drgań własnych oraz kierunku wzbudzenia. Są one zapisywane w przypadku obciążenia typu Analiza spektrum odpowiedzi, a liniowa analiza statyczna jest przeprowadzana w programie RFEM/RSTAB.

4

Wyniki

Przypadki obciążeń typu Analiza spektrum odpowiedzi zawierają wygenerowane obciążenia równoważne. Po pierwsze, przypadki obciążeń są nakładane z regułą SRSS lub CQC. Wyniki z określonym zwrotem mogą być wyświetlane w oparciu kształt dominującej postaci drgań własnych

Następnie składowe kierunkowe oddziaływań sejsmicznych są łączone z regułą SRSS lub 100%/30%.

Zalety

analiza spektrum odpowiedzi

 • Spektrum odpowiedzi zdefiniowane przez użytkownika lub wygenerowane z akcelerogramów
 • Możliwość zadania kierunkowego spektrum odpowiedzi
 • Automatisch Berücksichtigung von zufälligen Torsionswirkungen
 • Odpowiednie kształty modów dla spektrum odpowiedzi można wybrać ręcznie lub automatycznie (reguła 5%)
 • Kombinacje wyników z zastosowaniem superpozycji modalnej (reguła SRSS lub CQC) i superpozycji kierunkowej (reguła SRSS lub 100%/30%)
 • Automatyczne tworzenie wyjątkowej sytuacji obliczeniowej dla późniejszego obliczenia

Podręcznik analizy dynamicznej dla RFEM 6/RSTAB 9

Instrukcje obsługi

Cena

Cena
1 120,00 USD

Cena obowiązuje w Stany Zjednoczone.

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 21. września 2022 9:00 - 13:00 CEST

Szkolenia online | Angielski

RFEM 6 | Analiza dynamiczna i obliczenia sejsmiczne zgodnie z EC 8

Szkolenie online 23. listopada 2022 9:00 - 13:00 CET

RSTAB 9
Model 3D szkoły zawodowej w RFEM (© Eggers Tragwerksplanung GmbH)

Rozwiązania specjalne

Dwuczęściowe rozszerzenie Optymalizacja i koszty | Szacowanie emisji CO2 znajduje odpowiednie wartości dla sparametryzowanych modeli i bloków za pomocą sztucznej inteligencji (AI) techniką optymalizacji rojem cząstek (PSO) w celu zapewnienia zgodności z powszechnymi kryteriami optymalizacji.
Ponadto, rozszerzenie oszacowuje koszty modelu lub emisję CO2 poprzez określenie kosztów jednostkowych lub emisji jednostkowej dla materiałów zdefiniowanych w modelu konstrukcyjnym.

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 6
Budynek z drewna klejonego krzyżowo (CLT)

Obliczenia

Rozszerzenie Powierzchnie wielowarstwowe umożliwia definiowanie wielowarstwowych konstrukcji powierzchniowych.
Obliczenia można przeprowadzić z połączeniem ścinanym lub bez.

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD