Vytvoření parametrického průřezu

Odborný článek

Samostatný program SHAPE‑THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách. Další možností je načíst soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Uživatel může také vybrat jakékoli průřezy z databáze průřezů Dlubal Software a kombinovat je s uživatelsky zadanými prvky.

V praxi je často potřeba vytvářet profilové řady, tedy stejné průřezy rozdílných rozměrů. Parametry přitom umožňují rozměry průřezů rychle a jednoduše upravovat. Parametry lze zadávat ve vzorcích pro výpočet číselné hodnoty. Vzorce se zpracovávají v editoru vzorců. Jestliže pak změníme některý parametr v seznamu parametrů, upraví se výsledky všech vzorců, které daný parametr obsahují.

Seznam parametrů

Parametry se spravují v seznamu parametrů, který otevřeme tlačítkem [Upravit parametry] v panelu nástrojů v okně vstupních tabulek nebo v editoru vzorců.

Obr. 01 - Tlačítko [Upravit parametry] v panelu nástrojů v okně vstupních tabulek

Obr. 02 - Tlačítko [Upravit parametry] v editoru vzorců

Název parametru (sloupec A) nesmí obsahovat žádnou mezeru a lze ho zadat pouze jednou.
Podle názvu se pak parametry vyhledávají ve vzorcích.

U parametru se dále určí, jakého je typu (sloupec B). Vzdálenostem by se například měl přiřadit pouze parametr typu Délka. V závislosti na typu lze následně vybrat příslušnou jednotku (sloupec D).

Hodnotu parametru lze zadat přímo do sloupce C nebo ji můžeme definovat pomocí vzorce ve sloupci E. Kromě běžných matematických operací lze použít i pravdivostní funkci If nebo také funkce max/min. Symbolem $ můžeme odkazovat na určitou tabulku. Například $ 1.1(A1) znamená, že se použije hodnota z buňky A1 v tabulce 1.1. Ve sloupci F lze zadat rozsah pro omezení hodnot ve sloupci C.

Parametry můžeme zadávat v dialogu „Upravit parametry“ nebo je lze také importovat ze souboru Excel.

Editor vzorců

V editoru vzorců lze zapisovat rovnice pro parametrické zadávání hodnot. Editor vzorců lze vyvolat kliknutím na tlačítko v panelu nástrojů v okně tabulek, kliknutím na žlutý nebo červený roh v buňce tabulky anebo kliknutím na tlačítka vedle vstupních polí v dialozích.

Obr. 03 - Tlačítko [Upravit vzorce] v panelu nástrojů v okně tabulek

Obr. 04 - Vyznačené rohy buněk v tabulce 1.1 Uzly

Obr. 05 - Tlačítka s místní nabídkou v dialogu „Upravit uzel“

Vzorec lze zadat ve vstupním poli „Vzorec“. Vzorec může obsahovat konstantní číselné hodnoty, parametry nebo funkce. Do vzorců lze zahrnout i hodnoty v jiných buňkách. Odkaz na jinou buňku začíná vykřičníkem, referenční buňka je vložena do závorky. Odkaz !(D2) například znamená, že se použije hodnota z buňky D2.

Příklad

Průřez, který je znázorněn na obr. 06, se má v programu SHAPE‑THIN zadat parametricky.

Obr. 06 - Průřez s parametry

Zadáme tak parametry, které vidíme na obr. 07.

Obr. 07 - Seznam parametrů

Souřadnice uzlů lze pak definovat pomocí vzorců (viz obr. 08).

Obr. 08 - Souřadnice uzlů: Upravit vzorce

Použité vzorce vidíme na obr. 09.

Obr. 09 - Vzorce pro zadání souřadnic uzlů

Následně pomocí příslušného parametru přiřadíme tloušťku prvku (obr. 10).

Obr. 10 - Parametr Tloušťka prvku

Úpravou parametrů lze nyní jednoduše měnit rozměry průřezu (obr. 11).

Obr. 11 - Úprava rozměrů pomocí parametrů

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD