Vytvoření parametrického průřezu

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text  

Samostatný program SHAPE‑THIN slouží k výpočtům charakteristických hodnot a napětí libovolných tenkostěnných průřezů. Grafické nástroje a funkce umožňují modelovat složité tvary průřezů. Průřezy lze zadávat jak graficky tak v tabulkách. Další možností je načíst soubor DXF a použít ho jako základ pro další modelování. Uživatel může také vybrat jakékoli průřezy z databáze průřezů Dlubal Software a kombinovat je s uživatelsky zadanými prvky.

Často je potřeba zobrazit řady průřezů, tzn. Stejné průřezy s různými rozměry. Parametry umožňují rychle a jednoduše měnit rozměry průřezů. Parametry lze použít ve vzorcích pro výpočet konečných hodnot. Vzorce se upravují v editoru vzorců. Pokud bude v seznamu parametrů změněn některý parametr, upraví se i výsledek všech vzorců, které daný parametr obsahují.

Seznam parametrů

Parametry jsou spravovány v seznamu parametrů. Příslušné dialogové okno vyvoláme tlačítkem [Upravit parametry] v panelu nástrojů vstupního dialogu nebo v editoru vzorců.

Vzorec Editor vzorců Parametry Seznam parametrů

Ke stažení

Odkazy

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů

Cena za první licenci
1 120,00 USD