Nelinearity podpor na názorném příkladu | 1.2 Posun

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

RFEM a RSTAB poskytují řadu variant nelineárních definic uzlových podpor. Na následujícím obrázku pokračujeme v dalším příspěvku, kde uvádíme další možnosti nelineárního posouzení podpory u posunutelného uložení jednoduchým příkladem. Pro lepší pochopení vždy současně předvedeme výsledek v případě lineárně zadané podpory.

Obecně

Každá uzlová podpora má vlastní lokální osový systém. Osy se označují jako X', Y' a Z'. Standardně se lokální osový systém podpory řídí globálním systémem os v dané úloze v programu RFEM nebo případně RSTAB. Osový systém podpor však může definovat také sám uživatel nebo ho může jednoduše natočit. V našem příkladu zapneme zobrazení osových systémů u všech uzlových podpor. Jednotlivé možnosti zadání nelinearity si ukážeme v případě posunu ve směru X'. Obdobné možnosti ovšem platí i ve směru obou zbývajících os podpory.

Upozornění: Nelinearita se vždy vztahuje na působící podporovou sílu.

Diagram: Přetržení

Obr. 01 - Diagram: Přetržení

Diagram umožňuje velice realisticky zachytit vztahy mezi zatížením a deformací podpory. Pokud zadáme „Přetržení“, bude podpora neúčinná po dosažení maximální kladné nebo minimální záporné podporové síly. Kladnou a zápornou oblast diagramu lze zadat také nezávisle na sobě. Na Obr. 01 jsme zvolili působící zatížení tak, abychom znázornili stav krátce před přetržením.

Diagram: Tečení

Obr. 02 - Diagram: Tečení

Po dosažení zadané deformace se podporová síla při dalším stupňování zatížení již dále nezvyšuje. Tento stav se označuje jako „Tečení“. Deformace může ještě růst, ovšem podporová síla nepřekročí zadanou maximální hodnotu. Nastavení lze opět zadat zvlášť pro kladnou a pro zápornou oblast.

Diagram: Průběžně

Obr. 03 - Diagram: Průběžně

Po dosažení zadané maximální deformace podporová síla i deformace dále lineárně rostou. Vztah se stanoví na základě sklonu přímky, který je dán dvěma posledními body diagramu.

Diagram: Zastavení

Obr. 04 - Diagram: Zastavení

Od určité deformace, která je větší než poslední hodnota v diagramu, je podpora plně účinná. Uzel je pak plně podepřen v zadaném směru.

Tření PY'

Obr. 05 - Tření PY'

V tomto případě se podpora zadá s ohledem na působící podporovou sílu ve směru Y'. Zadáním součinitele tření stanovíme vztah mezi maximální hodnotou podporové síly ve směru X' a podporovou silou ve směru Y'.

Tření PZ'

Obr. 06 - Tření PZ'

V tomto případě se podpora zadá s ohledem na působící podporovou sílu ve směru Z'. Zadáním součinitele tření stanovíme vztah mezi maximální hodnotou podporové síly ve směru X' a podporovou silou ve směru Z'.

Tření PY'PZ'

Obr. 07 - Tření PY'PZ'

Podpora je v tomto případě dána vektorem PY' a PZ' a společným součinitelem tření.

Tření PY'+PZ'

Obr. 08 - Tření PY'+PZ'

Jestliže mají pro směry Y' a Z' platit odlišné součinitele tření, pak můžeme použít tuto volbu. Příslušná podporová síla se vynásobí zadaným součinitelem tření. Následně se obě složky sečtou, a určí se tak rozhodující podepření ve směru X'.

Klíčová slova

Podporuje nelinearitu Kácení Průtok Stop Tření

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD