Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Obr. 01 - Konstrukce

  Nelineární časová analýza na příkladu stožárové konstrukce s předpjatými lany

  Konstrukce může vykazovat různé nelinearity. Aby bylo možné je realisticky zohlednit při dynamické analýze, vyvinuli jsme přídavný modul RF-DYNAM Pro - Nonlinear Time History. Postup v tomto modulu si ukážeme na názorném příkladu.

 2. Obr. 01 - Stavební model v RFEMu
 3. Obr. 01 - Vytvoření výsledkového prutu

  Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

  V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu. V níže uvedeném příkladu si popíšeme, jak lze rychle a efektivně spočítat vodorovné příčné smykové síly.
 4. Obr. 01 - Spektrální zrychlení Sa [m/s²] oproti vlastní frekvenci f [Hz] úzkopásmového spektra odezvy podle EN 1998-1 [1]

  Metoda ZPA při analýze pomocí spektra odezvy

  Při multimodální analýze s použitím spektra odezvy je důležité vypočítat dostatečný počet vlastních čísel konstrukce a zohlednit jejich dynamickou odezvu. Podle norem jako EN 1998-1 [1] a jiných mezinárodních norem je třeba aktivovat 90 % hmoty konstrukce. To znamená, že se musí stanovit tolik vlastních čísel, aby faktory účinných modálních hmot přesahovaly v součtu 0,9.
 5. Obr. 01 – Redukce budovy na konzolovou konstrukci. Jednotlivé hmotné body představují podlaží. Vychýlení vlivem tlakových osových sil znázorněné na obrázku (a) se přepočítá (b) na ekvivalentní točivé momenty, případně posouvající síly [2].

  Zohlednění účinků druhého řádu při dynamické analýze

  Podle normy EN 1998‑1, čl. 2.2.2 a 4.4.2.2 [1] se mají při posouzení v mezním stavu únosnosti uvažovat ve výpočtu účinky druhého řádu (P‑Δ účinky). Tyto účinky můžeme zanedbat, pokud je součinitel citlivosti na mezipodlažní posun θ menší než 0,1.

 6. Obr. 01 - Přiřazení znaménka na základě dominantního vlastního tvaru

  Přiřazení znaménka na základě dominantního vlastního tvaru

  V přídavném modulu RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads je od verze X.06.3039 možnost přiřadit kombinaci výsledků znaménko na základě dominantního vlastního tvaru. Modální kombinace výsledků z jednotlivých vlastních tvarů vyžaduje kvadratickou superpozici. V programu RFEM i RSTAB můžeme přitom vybrat pro superpozici buď pravidlo SRSS nebo CQC. Superponovat lze také pouze výsledky a nikoli přímo zatížení. Vlastní tvary konstrukce lze totiž libovolně škálovat, mohou tudíž také měnit směr.

 7. Obr. 01 - Settings of the Time Course Monitor

  Nastavení monitoru časového průběhu

  Monitor časového průběhu zobrazuje výsledky časové analýzy z RF- / DYNAM Pro - Forced Vibrations . Grafiku lze nastavit v nastavení. Toho lze dosáhnout pravým tlačítkem v kontextovém menu. Můžete například aktivovat nebo deaktivovat mřížku v grafice. Tyto změny jsou při tisku grafiky předány do tiskového protokolu.

 8. Časové diagramy jako funkce

  Časové diagramy jako funkce

  V modulu RF-/DYNAM Pro – Forced Vibrations lze zadávat časové diagramy přímo jako funkce. Pro časové kroky se používá parametr t, další parametry lze definovat v dialogu „Upravit parametry” a následně použít v modulu RF‑/DYNAM Pro.

 9. Obr. 01 - Complete Quadratic Combination (CQC) Rule in RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

  Kvadratická kombinace s použitím pravidla CQC

  V RF- / DYNAM Pro - Equivalent Loads je od verze X.06.3039 k dispozici pravidlo CQC (Complete Quadratic Combination).

 10. Obr. 01 - Steady-state Solution for Periodically Excited Structures in DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Řešení v ustáleném stavu pro periodicky excitované struktury

  Modální analýzou v DYNAM Pro - Forced Vibrations může být stanoveno ustálené řešení pro periodicky excitované struktury. Místo úplného řešení pohybové rovnice je k dispozici pouze speciální řešení.

1 - 10 z 25

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“