Databáze znalostí

Vyhledávání

Show Filter Hide Filter

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Simulace větru a generování zatížení větrem

Samostatný program RWIND Simulation slouží k simulaci obtékání jednoduchých i složitých konstrukcí vzdušným proudem v digitálním větrném tunelu.

Vygenerovaná zatížení větrem, která na dané objekty působí, lze importovat do programu RFEM nebo RSTAB.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Kontrola modelu se sloučením uzlů

  Funkce pro sloučení uzlů: zákonitosti a případ použití

  V programech RFEM a RSTAB má uživatel k dispozici mnohá rozhraní, která mohou usnadnit modelování konstrukce. Od možnosti vkládat hladiny na pozadí přes import IFC objektů, které lze konvertovat na pruty nebo plochy, až po import celého statického systému z programu Revit nebo Tekla. Bez ohledu na výkonnost zvoleného rozhraní závisejí možnosti dalšího použití importovaných dat také na jejich přesnosti.

 2. Zatížení větrem

  Výpočet panelů na bázi dřeva | 3. Půdorys

  V tomto příspěvku si ukážeme, jaký vliv na půdorys může mít různá tuhost panelů na bázi dřeva.

 3. Porovnání deformací

  Modelování na sobě ležících ploch: Nebezpečí a možná řešení

  Při modelování pomocí konečných prvků narazíme dříve či později na otázku, jak modelovat dvě na sobě ležící plochy (2D prvky). Nezřídka se prosadí myšlenka modelovat obě plochy ve stejné rovině. K čemu to může vést a zda případně neexistují lepší řešení, probereme níže.

 4. Příklad 3:

  Vlastnosti a výpočet výsledných hodnot na liniových podporách

  Průběhy sil, které se při vyhodnocování stanoví na liniových podporách, se někdy zdají být na první pohled nepravděpodobné. Zejména v případě proměnných zatížení v místech, kde byla definována také uzlová podpora, v dělicích a okrajových bodech podepřených linií lze ve výsledcích zaznamenat nečekané podporové reakce. Ani použití funkce pro lineární vyhlazení výsledků, kterou nabízí Navigátor projektu - Zobrazit, nezaručuje vždy očekávaný průběh výsledných hodnot.

 5. Porovnání výsledků

  Vliv různých modelů liniových podpor ve skleněných konstrukcích

  Vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálu, jakým je sklo, je třeba při modelování v programu MKP věnovat zvláštní pozornost detailům. Sklo má velmi vysokou pevnost v tlaku, a proto lze pozorovat určitou tendenci posuzovat ho pouze na tahová napětí. Zvláštní nevýhodou tohoto materiálu je jeho křehkost. Proto by se neměly opomíjet případné špičky napětí ve výpočtu.

 6. Průběh linií proudění

  Zatížení větrem působící na obdélníkové konstrukční prvky se zaoblenými rohy

  Zatížení větrem působící na obdélníkové konstrukční prvky se zaoblenými rohy je složitá záležitost. Ekvivalentní síly od zatížení větrem závisejí na síle vzdušného proudu obtékajícího daný objekt a na samotné geometrii objektu.

 7. Rozdělení zatížení na plochu pro KP

  Plošné zatížení v modulu RF-PUNCH Pro v kritickém obvodu

  RF-PUNCH Pro provádí posouzení na protlačení na koncentrovaných místech zatížení (připojení sloupu, uzlové podpory a uzlové zatížení) i na koncích stěn a rohových stěnách.

 8. Nutná výztuž v žebru a průběh normálové síly ve stěně

  Vytvoření modelu a stanovení vnitřních sil v deskovém nosníku podpírajícím zděnou stěnu

  Při modelování železobetonového žebra podpírajícího zděnou stěnu existuje nebezpečí, že žebro bude poddimenzováno, pokud nebude správně zohledněno chování zdiva a dostatečně přesně namodelováno spojení mezi zděnou stěnou a průvlakem. Tento článek se zabývá touto problematikou a ukazuje možnosti modelování podobných konstrukcí. V našem příkladu stanovíme výztuž pouze z vnitřních sil a zcela bez minimální konstrukční výztuže.

 9. Příklad

  Vyhlazení vnitřních sil na ploše v RFEMu

  Při výpočtu modelu plochy se vnitřní síly stanoví zvlášť pro každý konečný prvek. Protože výsledky pro jednotlivé prvky obvykle mají nespojitý průběh, provádí RFEM tzv. vyhlazení vnitřních sil, které zohledňuje vliv okolních prvků. Tímto postupem se nespojité rozdělení vnitřních sil upraví. Vyhodnocení výsledků je tak jasnější a snazší.

 10. Model v programu RFEM

  Posouzení dřevěných nosníků podle normy ČSA 2014

  Pomocí modulu RF-TIMBER CSA lze provést posouzení dřevěných nosníků podle normy CSA O86-14. Z hlediska bezpečnosti a posouzení je důležité přesně vypočítat ohybovou únosnost a součinitele přizpůsobení. V následujícím příspěvku ověříme únosnost faktorem ohybového momentu v přídavném modulu RFEM TIMBER CSA pomocí analytických rovnic krok za krokem podle normy CSA O86-14 včetně faktorů změny ohybu, únosnosti faktorového ohybového momentu a konečného posouzení. poměr.

1 - 10 z 39

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„ Podle mého názoru je software tak výkonný a všestranný, že uživatelé ocení výkon, jakmile se program řádně naučili.