Databáze znalostí

Vyhledávání

Proč Dlubal Software?

Řešení

 • Více než 45 000 uživatelů v 95 zemích
 • Softwarový balíček pro všechny oblasti použití
 • Bezplatná podpora zajišťovaná zkušenými odborníky
 • Rychlé zaučení a intuitivní ovládání
 • Výborný poměr cena/výkon
 • Flexibilní modulární koncept, rozšiřitelný podle Vašich potřeb
 • Odstupňovaný licenční systém s jednotlivými nebo síťovými licencemi
 • Ověřené programy použité v mnoha známých projektech

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.

 1. Rozdělení zatížení na plochu pro KP

  Plošné zatížení v modulu RF-PUNCH Pro v kritickém obvodu

  RF-PUNCH Pro provádí posouzení na protlačení na koncentrovaných místech zatížení (připojení sloupu, uzlové podpory a uzlové zatížení) i na koncích stěn a rohových stěnách.

 2. Požadovaná výztuž pro žebro a normálová stěna v prutech

  Vytvoření modelu a stanovení vnitřních sil pro T-nosník se zdí zdivo

  Při modelování výztužného železobetonového žebra nahoře existuje riziko, že žebro nebude podepřeno, pokud konstrukce chování zdicí zubové konstrukce není správně zohledněna a dostatečně přesné modelování spoje mezi nosníkem ze stěny a průvlakem. Tento článek se zabývá tímto problémem a ukazuje možnosti modelování takových konstrukcí. V našem příkladu se výztuž určí pouze z vnitřních sil a bez vedlejší minimální výztuže.

 3. Porovnání výsledků

  Vliv různých modelů liniových podpor ve skleněných konstrukcích

  Vzhledem ke specifickým vlastnostem materiálu, jakým je sklo, je třeba při modelování v programu MKP věnovat zvláštní pozornost detailům. Sklo má velmi vysokou pevnost v tlaku, a proto lze pozorovat určitou tendenci posuzovat ho pouze na tahová napětí. Zvláštní nevýhodou tohoto materiálu je jeho křehkost. Proto by se neměly opomíjet případné špičky napětí ve výpočtu.

 4. Příklad

  Vyhlazení vnitřních sil na ploše v RFEM

  Při výpočtu modelu plochy se vnitřní síly pro každý konečný prvek stanoví samostatně. Protože výsledky jednotlivých prvků obvykle představují diskontinuální rozdělení, provádí RFEM tzv. Vyhlazení vnitřních sil, které zohledňují vliv okolních prvků. Při této metodě se upraví nespojité rozdělení vnitřních sil. Vyhodnocení výsledků je tak jasnější a snazší.

 5. Systém

  Výpočet dřevěných stěn v panelu 2. Tuhost a skluz stěny

  Výpočet dřevěných desek se provádí na zjednodušených prutových nebo plošných konstrukcích. Tento článek popisuje, jak stanovit požadovanou tuhost.

 6. Zrychlit graf

  Zatížení větrem na obdélníkové, zaoblené konstrukční prvky

  Zatížení větrem obdélně zaoblených konstrukčních prvků je složitou záležitostí. Ekvivalentní síly od zatížení větrem závisí na síle zatížení větrem a samotné geometrii konstrukce.

 7. Vyhodnocení prvního vlastního tvaru

  Stanovení seizmických zatížení po jednotlivých podlažích pomocí uzlových vazeb

  Při vnášení a přenosu vodorovných zatížení například větrem nebo zemětřesením dochází ve 3D modelech stále častěji ke komplikacím. Abychom potížím předešli, navrhují některé normy (například ASCE 7, NBC) zjednodušit model pomocí rovin, které rozdělují vodorovné zatížení na nosné konstrukční prvky, samy ovšem nemohou přenášet žádný ohyb (takzvaná „diafragmata“).

 8. Model konstrukce

  Rozdíly při výpočtu vnitřních sil na průvlacích

  Při kontrolních výpočtech a porovnání vnitřních sil a z nich plynoucí nutné výztuže průvlaků můžeme někdy pozorovat poměrně velké rozdíly. Přestože se vychází ze stejného předpokládaného zatížení i stejného rozpětí, některé programy nebo ruční výpočet vykazují ve srovnání s výpočtem metodou konečných prvků (MKP) výrazně odlišné vnitřní síly. Rozdíly se vyskytují již u středového prutu a bez uvažování složek vnitřních sil z případné spolupůsobící šířky desky.

 9. Analýza napětí na čelní desce podle VON MISESOVY hypotézy v modulu RF-STEEL Surfaces

  Návrh spoje s čelní deskou u dutých průřezů namáhaných v tahu metodou CIDECT a pomocí modelu MKP

  V našem příspěvku posoudíme montážní styk dutých průřezů řešený pomocí čelní desky. Jedná se přitom o dolní pásnici příhradového nosníku, který se musí z přepravních důvodů rozdělit.

 10. Konstrukce s vykonzolovanou deskou

  Rozdíly mezi analytickou a nelineární analýzou deformací železobetonových konstrukcí

  Pro výpočet deformace trhlinami porušené konstrukce jsou k dispozici různé metody výpočtu. RFEM nabízí analytickou metodu podle ČSN EN 1992-1-1 7.4.3 a fyzikálně-nelineární analýzu. Obě metody mají různé charakteristiky a v závislosti na okolnostech mohou být obě víceméně vhodné. V tomto příspěvku ukážeme přehled obou metod výpočtu.

1 - 10 z 34

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

První kroky

První kroky

Nabízíme užitečné rady a tipy pro usnadnění Vašich začátků s hlavními programy RFEM a RSTAB.

Výkonný a všestranný software

„Podle mého názoru je software velmi výkonný a všestranný, takže uživatelé jistě ocení funkce programu, jakmile se s ním naučí zacházet.“