Nové
FAQ 002585 CS 6. března 2019

Paul Kieloch CONCRETE RSTAB 2D RSTAB RFEM 2D RFEM RF-CONCRETE NL RF-CONCRETE

Proč potřebuji přídavný modul RF-CONCRETE NL pro důkaz stability v RF-CONCRETE prutech?
V EC2 odstavec 5.8.6 hovoří pouze o geometrické nelinearitě.

Odpověď

Pro prokázání stability kompresních prvků potřebujete kombinaci RF-CONCRETE prutů a RF-CONCRETE NL.

Za prvé, vnitřní síly jednotlivých LC (Th. II pořadí + imp). K tomu v podstatě potřebujete pouze RFEM.

Poté se provede průřezová detekce v RF-CONCRETE prutech s těmito lineárně elastickými určenými vnitřními silami a z těchto vnitřních sil se určí požadovaná ohybová výztuž.

Tato výztuž ohybu je pak porovnána se vstupy určenými uživatelem s ohledem na existující základní výztuž nebo minimální výztuž a z toho je vytvořen návrh výztuže (dialog modulu "3.1 Stávající podélná výztuž").

Tato existující podélná výztuž se pak používá pro nelineární návrh.
Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba vzít v úvahu geometrické nelinearity podle teorie druhého řádu. Platí však i obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.
V odstavci 5.7 (1) musí být řádně zohledněny nelinearity stavebních materiálů. Podle 5.7 (4) P musí nelineární metody používat materiálové vlastnosti, které vedou k realistické tuhosti a které zohledňují nejistoty poruchy.

K tomu je nutný přídavný modul RF-CONCRETE NL. V souladu s tím jsou zohledněny geometrické a materiálové nelinearity a jsou splněny požadavky EC2 s ohledem na ověření v mezním stavu únosnosti.

Stejný postup je k dispozici také v RSTABu v doplňkovém modulu BETON.


Klíčová slova

BETON NL tyče tlak obecná metoda nelinearity

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 2D 8.xx

Hlavní program

Statický software pro rovinné prutové konstrukce

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD