Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč potřebuji RF-CONCRETE NL přídavný modul pro posouzení stability v přídavném modulu RF-CONCRETE Members? ES 2, Oddíl 5.8.6 se jedná pouze o geometrickou nelinearitu.

Odpověď

Pro posouzení stability tlakových konstrukcí je zapotřebí kombinace RF-CONCRETE Members a RF-CONCRETE NL. Důvodem je následující:

Nejprve se vypočítají lineárně-elastické výpočty vnitřní síly jednotlivých kombinací zatížení (druhý řádek + imperfekce). Proto je v podstatě potřeba pouze program RFEM.

Posouzení průřezů se pak provádí v přídavném modulu RF-CONCRETE Members a tyto vnitřní síly se stanoví lineárně-elasticky a z těchto vnitřních sil se stanoví požadovaná ohybová výztuž.

Tato ohybová výztuž se pak porovná s položkami zadanými uživatelem, které se vztahují k existující základní výztuži nebo k minimální výztuži a na jejímž základě se generuje koncept výztuže (dialog 3.1 Existence podélné výztuže modulu).

Tato nelineární výztuž se pak použije pro nelineární posouzení.

Podle bodu 5.8.6 (1) je třeba zohlednit geometrické nelinearity podle analýzy druhého řádu. Rovněž platí obecná pravidla pro nelineární metody podle 5.7.

V sekci 5.7 odst. 1 "předpokládá se přiměřené nelineární chování materiálů". Podle 5.7 (4) P se při nelineární analýze použijí materiálové charakteristiky, které realisticky znázorňují tuhost, ale berou v úvahu nejistoty neúčinnosti.

To vyžaduje přídavný modul RF-CONCRETE NL. Proto se zohledňují geometrické a materiálové nelinearity a splňují se požadavky ES 2 týkající se posouzení mezního stavu únosnosti.

Stejná metoda je k dispozici také v modulu CONCRETE v programu RSTAB.

Klíčová slova

BETON NL tyče tlak obecná metoda nelinearity

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 2D 8.xx

Hlavní program

Statický software pro rovinné prutové konstrukce

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE NL 5.xx

Přídavný modul

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet železobetonu pro plošné a prutové prvky

Cena za první licenci
1 300,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD