Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je možné modul modulu pružnosti odebrat ze složky prvku II (výpočet pomocí modulu RF-CONCRETE Deflect) podle prutu?

Odpověď

Mladý modul ve stavu II není přímo vygenerován při výpočtu vychylování.

Můžete ovšem přepínat do výsledkového dialogu "3.3 Posouzení použitelnosti po jednotlivých úrovních podloží" a filtrovat síť konečných prvků nebo bod rastru, pro které se mají zobrazit detaily posouzení. Viz obrázek 01.

V tabulce vybereme řádek výsledků pro deformaci "u z, local ".

Poté klikneme na tlačítko [i], čímž zobrazí podrobnosti posouzení vybraného bodu.

V detailech posouzení se nacházejí mezilehlé hodnoty pro posouzení deformace, jako je moment setrvačnosti průřezu ve stavu I a stavu II, rozdělovací součinitel zeta a konečné hodnoty průřezů. Viz obrázek 02.

Vzhledem k tomu, že se tyto mezilehlé hodnoty vždy určují, pokud otevřeme tabulku podrobností posouzení a v daném bodě se zobrazí a dočasně uložíme, nemohou být mezilehlé hodnoty pro danou plochu znázorněny graficky.

Klíčová slova

Odchytit se Modul pružnosti Stav 2 Stav II Podmínka Deformace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE Deflect 5.xx

Přídavný modul

Analytický výpočet deformací plošných konstrukcí

Cena za první licenci
400,00 USD