Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Vytvořil jsem 2D rám a chci bychom na hřeben přiřadili vetknutí a torzní podporu. Musím v modulu RF-/STEEL EC3 zadat mezilehlou podporu nebo uzlové podpory?

Odpověď

Uzlové podepření nebo mezilehlé uložení lze zadat buď v modulu RF-/STEEL EC3.

Pokud již existující uzly v našem aktuálním modelu RFEMu nebo RSTABu doporučujeme zadat uzlovou podporu přímo v dialogu 1.7, v daném případě zadáme uzly přímo v modelu Viz obrázek 01.

Pokud chceme uvažovat mezilehlé uložení v určitém bodě v horizontálním nosníku, kde není k dispozici uzel v aktuálním systému, můžeme použít mezivýpočtu a vybrat mezilehlou podporu Viz obrázek 02.

Klíčová slova

Mezilehlé zadržení EC3 Uzlová podpora Příčné a torzní zacházení Podpora

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD