Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Proč získám různé výsledky pro stejný spoj čelní desky v modulech RF-/JOINTS Steel - DSTV a RF-/JOINTS Steel - Rigid?

Odpověď

Kromě odchylek od geometrických chyb je tato nesrovnalost obvykle způsobena odlišnou výpočetní základnou obou přídavných modulů.
Návrh přípoje s čelní deskou s přídavným modulem RF-/JOINTS Steel - DSTV se provádí porovnáním uložených mezních stavů s návrhovými vnitřními silami. Základní odpory se převzaly z aktuálních směrnic DSTV.


Při použití přídavného modulu RF-/JOINTS Steel - Rigid se hodnoty únosnosti spojů vypočítají podle DIN EN 1993-1-1 metodou dílců. Prostřednictvím provedeného nastavení tak můžete přímo ovlivnit výsledky.
V tomto případě se jako základ standardně používá pružné rozdělení sil ve šroubech. Volbou plastického rozdělení sil ve styčné ploše lze aktivovat další únosnosti. Tyto jsou již zahrnuty do mezních stavů únosnosti podle směrnic DSTV.


Abychom získali srovnatelné výsledky mezi oběma přídavnými moduly, je třeba při výpočtu zohlednit plastické rozdělení sil. Dále je třeba dbát na správné modelování geometrie spoje.

Klíčová slova

Spoj Typové připojení DASt Těsnění čelní desky

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - DSTV 5.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD
RFEM Přípoje
RF-JOINTS Steel - Rigid 5.xx

Přídavný modul

Přídavný modul RFEMu pro posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - Rigid 8.xx

Přídavný modul

Posouzení tuhých přípojů podle EN 1993-1-8

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Přípoje
JOINTS Steel - DSTV 8.xx

Přídavný modul

Standardizované spoje ocelových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD