613x
005465
22.3.2024

Nastavení podepření pásnice I nosníku pro posouzení v addonu Stabilita konstrukce

V rámci addonu Posouzení ocelových konstrukcí jsem nastavil okrajové podmínky, tak aby byla pásnice I nosníku držena proti horizontálnímu posunu. Poté jsem spočítal součinitele kritického zatížení pomoci addonu Stabilita konstrukce, ale na hodnotě součinitele kritického zatížení se podepření neprojevilo. Čím to je?


Odpověď:

Addon Stabilita konstrukce není nijak závislý na nastavení v addonu Posouzení ocelových konstrukcí. Je to globální posouzení stability celé kontrukce dle toho jak je vytvořený model. Nastavení Okrajových podmínek slouží čistě pro posouzení v addonu Posouzení ocelových konstrukcí.
Pokud chcete, aby byla např. držena horní pásnice, tak doporučujeme použít objekty ze složky Typy pro pruty > Prutové podpory > Smykové pole. Tyto objekty se projeví ve výsledcích addonů pro dynamiku a stabilitu.
Aby bylo smykové pole zohledněno, je třeba to zapnout pomocí změny konstrukce pro vybrané zatěžovací stavy nebo kombinace zatížení.


Autor

Ing. Martinec se v české pobočce stará o zákaznický servis a studentské licence.