Posuzuji smíšenou konstrukci z dřevěných materiálů s různými vlastnostmi dotvarování. Jak mohu provést posouzení z hlediska použitelnosti podle EN 1995-1-1?

Odpověď

V programech RFEM a RSTAB byla pro automatickou kombinaci zatížení implementována zjednodušená posouzení z [1] Kapitola 2.2.3. To znamená, že tak mohou být přísně vzato analyzovány pouze konstrukce vzhledem ke konečné deformaci, v nichž se vyskytují materiály se stejným chováním dotvarování, protože deformace od dotvarování jsou na straně zatížení zohledněny zjednodušeně. Jedná-li se o smíšenou konstrukci ze dřeva s různými vlastnostmi dotvarování nebo v kombinaci s ocelí, musí se konečné deformace stanovit podle [2.2] změny k 2.2.3 následujícím způsobem:

„(4) Jestliže se konstrukce skládá z prvků nebo dílců s rozdílným dotvarováním, konečná deformace se vypočítá s použitím konečných průměrných hodnot příslušných modulů pružnosti, modulů pružnosti ve smyku a modulů prokluzu podle 2.3.2.2(1). Konečná deformace ufin se pak spočítá pomocí superpozice počáteční deformace z důvodu rozdílu charakteristických a kvazistálých kombinací účinků s dlouhodobou deformací. “

To ovšem předpokládá superpozici výsledků z různých kombinací zatížení, což v programech RFEM a RSTAB nelze automaticky realizovat. Pokud se mají zohlednit různé vlastnosti dotvarování, je třeba kombinace zatížení vytvořit ručně a tuhosti redukovat podle součinitele dotvarování. Postup je uveden na příkladu dřevobetonové spřažené desky, která byla prezentována na semináři 2017. Odkaz najdete níže pod touto otázkou.

Klíčová slova

Součinitel dotvarování Součinitel deformace Dlouhodobé deformace Konečná deformace

Literatura

[1]   Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings; EN 1995-1-1:2010-12
[2]   Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings; EN 1995-1-1:2004/A2:2014

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD