Verifikační příklady

Vyhledávání příkladu

Show Filter Hide Filter


Program / přídavný modul


Materiálový model


Výpočetní metoda


Typ prvku


Zvláštní vlastnosti


Tenké obdélníkové ortotropní desky jsou jednoduše podepřeny a zatíženy rovnoměrně rozloženým tlakem. Směry os x a y odpovídají hlavním směrům. Maximální průhyb desky je třeba stanovit bez zohlednění vlastní tíhy.

Zakřivený nosník se skládá ze dvou nosníků obdélníkového průřezu. Vodorovný nosník má rozdělené zatížení. Maximální zatížení je třeba stanovit na horní straně vodorovného nosníku, aniž bychom zohlednili vlastní tíhu.

Čtyřúhelníkový prut s obdélníkovým průřezem je zatížen silou působícími mimo rovinu. Tato síla vyvolává ohybový moment, krouticí moment a smykovou sílu. Je třeba stanovit celkovou deformaci zakřiveného nosníku bez zohlednění vlastní tíhy.

Kloubový nosník s obdélníkovým průřezem je zatížen rovnoměrným zatížením a svisle se ho přesahuje excentricita. Při zohlednění teorie malých deformací a předpokladu, že nosník sestává z izotropního elastického materiálu, je třeba stanovit maximální průhyb, přičemž se vlastní tíha nezohlední.

Těžiště

16. října 2017

000081

Martin Dub

RFEM

Prut

Plocha

Těleso

Stanovte polohu y těžiště pro definované tělesa, to znamená půlkruh, půlkruh, polokouli a polokouli.

Bimetalický pás se skládá z invaru a mědi. Levý konec bimetalického pásu je pevný, pravý konec volný a je zatížen teplotním rozdílem. Ohyb bimetalického pásu (na volném konci) se stanoví bez zohlednění vlastní tíhy.

Příhradová konstrukce se skládá ze tří prutů - ocelového prutu a dvou měděných prutů spojených pevným prutem. Konstrukce je namáhána selektivní silou a teplotním rozdílem. Stanovte celkový průhyb konstrukce bez zohlednění vlastní tíhy.

Kruhová membrána je napnuta liniovou silou. Stanovte vlastní frekvence kruhové membrány.

Pravoúhlá membrána je napnuta liniovou silou. Stanovte vlastní frekvence zadané membrány.

Obdélníková ocelová deska o rozměrech je jednoduše podepřena na jejích okrajích. Stanovte vlastní frekvence obdélníkové desky.

1 - 10 z 51

Kontakt

Kontakt

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy k našim produktům, obraťte se prosím na naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.