Oprava kaple ve městě Lugo, Španělsko

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Projekční kancelář pro dřevěné stavby
Maderas Besteiro S.L.
Lugo, Španělsko
www.mbesteiro.com
Architektura Architektonický návrh
gAU Arquitectura e Urbanismo SLp
Lugo, Španělsko
www.gau.com.es
Investor Xunta de Galicia, Španělsko

Kaple přistavěná ke starobylému kostelu svatého Petra ve městě Lugo ve Španělsku pochází z roku 1690. Původní konstrukce střechy spočívala na trámech jednoduše podepřených v otvorech v hlavní zdi kostela. Během času klenba této kaple zchátrala natolik, že přístup do vnitřních prostor musel být omezen a bylo nutné přistoupit k rekonstrukci.

Během rekonstrukce došlo k úplné výměně střechy, takže prostor pod ní je znovu zpřístupněn a gotickými okny hlavní lodi kostela opět může proudit dovnitř přirozené světlo. Před rekonstrukcí byla totiž okna zazděna, aby byl krov střechy lépe podepřen.

Konstrukční návrh a stavba

Aby mohla být okna zbavena nosné funkce a kaple mohla být opět zpřístupněna, bylo potřeba nově rozložit zatížení. Řešení představovala rovná střecha jednoduše podepřená po obvodě a dále na krátkých sloupech rovnoměrně rozmístěných podél středové linie. Krátké sloupy byly navíc v patě připojeny k nosníku, který přenáší zatížení do vodorovných nosníků.

Všechny nové nosníky jsou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva, které nahrazuje původní masivní dřevo. Střecha je vyrobena z desek z pětivrstvého křížem lepeného dřeva. Tři z pěti vrstev jsou orientovány ve směru linie krátkých sloupů.

Toto řešení umožňuje vynechat vaznice na krátkých sloupech, a tím zmenšit rozpětí střechy. Také již není třeba použít valbové krokve v nárožních průnicích střešních desek, což zvyšuje užitný prostor v kapli.

Střecha byla důsledně modelována prutovými a plošnými prvky. Model si vyžádal analýzu orientace silných vláken v křížem lepeném dřevu v závislosti na návrhových vnitřních silách. Pokročilé funkce programu RFEM byly použity pro simulaci přenosu zatížení z křížem lepených desek do krátkých sloupů pomocí tuhých ploch.

Spoje křížem lepených desek byly simulovány řádně kalibrovanými liniovými klouby. Z výsledných vnitřních sil se vycházelo při návrhu uspořádání šroubů v průnicích rohových desek.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz