Remont kaplicy w Lugo, Hiszpania

Projekt klienta

Statyka i konstrukcja Biuro techniczne i prace drewniane
Maderas Besteiro S.L.
Lugo, Hiszpania
www.mbesteiro.com
Architektura Projekt architektoniczny
gAU Arquitectura e Urbanismo SLp
Lugo, Hiszpania
www.gau.com.es
Inwestor Xunta de Galicia, Hiszpania

Pierwotna konstrukcja kaplicy przylegającej do starego klasztoru San Pedro w Lugo, Hiszpania, datuje się na rok 1690. Tradycyjna konstrukcja dachu kaplicy była wsparta na konstrukcjach kratowych, zamocowanych w otworach pozostałych po rusztowaniu w głównej ścianie kościoła. Z czasem niższe sklepienie konstrukcji uległo zniszczeniu do tego stopnia, że ograniczyło dostęp do wewnątrz.

Remont polegał na całkowitej wymianie dachu w taki sposób, aby przestrzeń poniżej mogła ponownie być używana i aby do głównego pomieszczenia świątyni wpuścić światło przez wspaniałe okna. Wcześniej okna były zabite deskami w celu podparcia kratownic dachowych.

Projekt konstrukcyjny i budowa

Aby okna nie musiały dłużej pełnić funkcji konstrukcyjnej i aby ponownie udostępnić pomieszczenie, należało ponownie zdefiniować wytrzymałość na obciążenia. Rozwiązaniem było zastosowanie płaskiej powierzchni dachu wspartej na obwodzie i na krótkich słupach ustawionych w równych odległościach na linii środkowej. Niewielkie słupy są także połączone na dole z belką przenoszącą obciążenie na belki poziome.

Wszystkie nowe pręty wykonane są z drewna klejonego warstwowo, zastępując stare elementy z litego drewna. Dach jest wykonany z pięciu warstw drewna klejonego krzyżowo. Trzy warstwy są ułożone w kierunku linii krótkich słupów.

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe było uniknięcie dodatkowej belki, w celu zmniejszenia rozpiętości dachu. Eliminuje to także potrzebę zastosowania krowki narożnej w rogu przecięcia połaci dachu, zapewniając tym samym większą wysokość użyteczną w pomieszczeniu poniżej.

Dach został prawidłowo zamodelowany poprzez połączenie prętów i powierzchni. Wymagało to zbadania silnego układu włókien w płytach z drewna klejonego warstwowo w zależności od istniejących sił wewnętrznych. Wykorzystano zaawansowane funkcje w RFEM w celu stworzenia symulacji przenoszenia obciążeń z płyt z drewna klejonego warstwowo na krótkie słupy, z wykorzystaniem sztywnych powierzchni.

W przypadku połączeń między płytami z drewna klejonego warstwowo stworzono symulację liniowych przegubów, które zostały prawidłowo skalibrowane, a wyniki wykorzystano do zaplanowania rozkładu śrub na przecięciach płyt, które były skomplikowane ze względu na konwergencję sił wewnętrznych.