Farní kostel sv. Josefa v Holzkirchenu, Německo

Projekt zákazníka

Investor Arcibiskupství v Mnichově
Architekt EBERHARD WIMMER ARCHITEKTEN
www.eberhard-wimmer-architekten.de
Návrh nosné konstrukce Sailer Stepan Partner GmbH
www.ssp-muc.com
Dřevěná konstrukce Holzbau Amann GmbH
www.holzbau-amann.de

Detailed Structural Analysis Alternative Proposals
sblumer ZT GmbH, Austria
www.sblumer.com

Projekt farního kostela sv. Josefa v Holzkirchenu zahrnuje také kapli a společné předsálí se sakristií. Předsálí a sakristii tvoří železobetonová kosntrukce. Hlavní kostel a kaple jsou různě velké dřevěné konstrukce a mají podobu šikmých seříznutých kuželů s eliptickými půdorysy.

Inženýři společnosti Sailer Stepan Partner byli zodpovědní za statické řešení a pro návrh 3D konstrukcí používali program RSTAB.

Konstrukce kostela

Hlavní kostel je vysoký 21,6 m a má eliptický půdorys o přibližném průměru 35 m. Zastřešení tvoří prosklená ocelová konstrukce.

Viditelná nosná konstrukce je vyrobena z vrstvených dřevěných prutů, které jsou uspořádány do trojúhelníků a díky tomu plní podpůrnou i ztužující funkci. 

Uzlové body trojúhelníků jsou průsečíky spádových linií kužele s různě nakloněnými řeznými rovinami. Výsledkem je přibližně 320 uzlů, z nichž maximálně dva mají stejnou zrcadlovou geometrii. Vodorovné prstence tvaru elipsy jsou ze spojitých zakřivených lepéných nosníků s tuhými spoji.

Převážně tlačené diagonály jsou v programu RSTAB modelovány jako pruty typu nosník, které nejsou účinné v tahu. To umožnilo optimalizovat uzly tak, aby normálové síly diagonálních prutů byly zavedeny pouze pomocí tlakového kontaktu. Konstrukční upevnění diagonál se provádí pomocí rovnoměrně rozložených ocelových táhel mezi prstenci.

Všechny spoje jsou vytvořeny jako skryté. Většina je z oceli, v méně namáhaných uzlech jsou použity prvky z vrstvené bukové dýhy.

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD