95x
005530
2024-05-29

Współczynnik zagęszczenia siatki ES w celu skrócenia czasu obliczeń

Jak mogę skrócić czas obliczeń dla prętów z nieliniowym modelem materiałowym w programach RFEM 6 i RSTAB 9?


Odpowiedź:

W przypadku analizy statyczno-wytrzymałościowej prętów z nieliniowym modelem materiałowym, w obszarze przekroju generowana jest siatka ES, która jest wykorzystywana do obliczeń. Począwszy od wersji RFEM 6.06.0009 i RSTAB 6.06.0009, istnieje możliwość dostosowywania gęstości siatki dla siatki ES pola przekroju za pomocą współczynnika zagęszczenia.

Wstępnie ustawiona siatka jest domyślnie stosunkowo drobna, co zapewnia wysoki stopień dokładności wyników obliczeń.
Jednak w wielu przypadkach zastosowanie grubszej siatki ES może być całkowicie wystarczające, co znacznie skraca czas obliczeń.

Współczynnik zagęszczenia siatki ES można dostosować w oknie dialogowym „Edytuj przekrój”, w zakładce „Siatka ES”. Im mniejsza wartość, tym drobniejsze oczko.


Poniżej pokazano na prostym przykładzie wpływ gęstości siatki w polu przekroju na czas obliczeń i siły wewnętrzne.

Przekrój: HD 260*54,1
Materiał: S235
Model materiałowy: Izotropowy/plastyczny (pręty)
Na całej długości belki przykładane jest pionowe obciążenie rozłożone na tyle duże, że nad podporą środkową powstaje przegub plastyczny.

Przeanalizowane zostaną różne współczynniki zagęszczenia siatki ES, mieszczące się w zakresie od 0,5 do 5,8. Oceniany jest czas obliczeń oraz moment podparcia i zwisu. Względne odchylenie od wyników przy współczynniku zagęszczenia siatki ES wynoszącym 1,0 pokazano w nawiasach.

Współczynnik zagęszczenia siatki ES Czas obliczeń Plastyczny moment podporowy Moment przęsłowy
[-] [s] [kNm] [kNm]
0,5 (-50%) 99 (+175%) -174,12 (-0,08%) 122,4 (+0,05%)
0,75 (-25%) 53 (+47,22%) -174,17 (-0,05%) 122,38 (+0,03%)
1.00 36 -174,26 122,34
2,4 (+140%) 22 (-38,89%) -174,81 (+0,32%) 122,13 (-0,17%)
4 (+400%) 19 (-47,22%) -174,8 (+0,31%) 122,13 (-0,17%)
5,8 (+580%) 17 (-52,78%) -174,83 (+0,33%) 122,12 (-0,18%)

Z tabeli wynika, że dla tego układu konstrukcyjnego uzasadnione jest zwiększenie współczynnika zagęszczenia siatki ES. W przypadku stosunkowo małych odchyleń sił wewnętrznych (mniej niż 1%), czas obliczeń dla analizy statyczno-wytrzymałościowej może zostać skrócony o około połowę.


Autor

Pan Wanke zapewnia wsparcie techniczne dla klientów Dlubal Software.