RF-/STEEL AISC Vlastní tvary

Tipy & triky

Po skončení výpočtu v přídavném modulu RF‑/STEEL AISC lze zobrazit vlastní tvary u sad prutů ve zvláštním grafickém okně. Příslušnou sadu prutů vybereme v okně s výsledky a klikneme na tlačítko [Vlastní tvary…].

Vlastní tvary se pro sady prutů vytvářejí automaticky, jakmile se počítá součinitel kritického zatížení αcr. Pro stanovení tohoto součinitele se interně vytvoří rovinný model konstrukce se čtyřmi stupni volnosti na každém uzlu. Následně se provede analýza vlastních čísel, abychom určili rozhodující stabilitní podmínky. Součinitel αcr má navíc vliv na hodnotu pružného kritického momentu Mcr.

Vlastní tvary nejsou k dispozici v číselném tvaru. Nadvýšení vlastního tvaru při grafickém zobrazení lze docílit nastavením faktoru zobrazení.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL AISC 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL AISC 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle americké normy ANSI/AISC 360

Cena za první licenci
1 480,00 USD