Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

FAQ 000107 CS

Modelování | Konstrukce

RF-IMP

RSTAB

RFEM

Mám problémy s definicí rovnocenných imperfekcí v programu RSTAB. Které faktory mám zohlednit při správném zadávání?

Odpověď

Obecně je třeba dávat pozor na následující skutečnosti:

  • Pruty musí mít stejný rotaci prutu.
  • Smysl zadání imperfekcí se vztahuje k lokálním osám y a z. Vztah mezi hlavními osami u a vV je možný také v případě odchylky hlavních os.
  • Pozici lze ovlivnit také změnou znamének pro hodnotu imperfekce.

Při zadávání imperfekcí je proto často vhodné zobrazit lokální osové systémy prutů: kliknutím pravým tlačítkem myši klikneme na příslušné prvky a v místní nabídce aktivovat zobrazení lokálních souřadných systémů.

Klíčová slova

Imperfekce Ekvivalentní imperfekce

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ostatní
RF-IMP 5.xx

Přídavný modul

Generování počátečních deformací konstrukce a náhradních imperfekcí pro nelineární výpočet

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD