Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V programu RF- / DYNAM Pro se zobrazí chybové hlášení č. Jak mohu tuto chybu opravit?

Odpověď

V dynamické analýze lze spočítat pouze tolik tvarů, kolik má konstrukční systém stupně volnosti. Stupně volnosti označují počet hmotných bodů vynásobený počtem směrů, v nichž hmoty působí.

Příklad

Konzola, která není rozdělena síťovou sítí konečných prvků, má koncový bod na kostru. Směr působení hmot v modulu RF-/DYNAM Pro je omezen na směr X a Y. Systém tak má 2 stupně volnosti, a proto lze počítat pouze ve 2 tvarech.

Pozor: V tomto případě je velmi důležitý výběr metody pro řešení vlastních čísel. Na rozdíl od metody "Kořen charakteristického polynomu" nelze Lan Lankovou metodou spočítat všechny vlastní čísla systému, ale pouze n -1, což v tomto příkladu znamená pouze 1 vlastní číslo.

Klíčová slova

Chyba 10040 Upozornění Vlastní číslo Stupeň volnosti vlastní tvar

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD