Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V programu RF- / DYNAM Pro se zobrazí chybové hlášení č. 10040: "Při zadané přesnosti nebylo možné vypočítat vlastní čísla. [...] ". Jak mohu tuto chybu opravit?

Odpověď

Při dynamické analýze lze vlastní módy vypočítat jako stupně volnosti jako systém. U stupňů volnosti se rozumí počet základních bodů vynásobený počtem směrů, na které působí hmoty.

Příklad

Konzola, která není rozdělena síťovou sítí konečných prvků, má koncový bod na kostru. Směr působení těles v modulu RF- / DYNAM Pro je omezen na směr X a Y. Systém má tedy 2 stupně volnosti, proto lze vypočítat pouze 2 tvary.

Upozornění: V takovém případě je velmi důležité zvolit řešení. Na rozdíl od metody "Kořen charakteristického polynomu" nelze Lanczosovu metodu spočítat všechny vlastní čísla systému, ale pouze n -1, což znamená v našem příkladu pouze jedno vlastní číslo.

Klíčová slova

Chyba 10040 Chyba 10040 Upozornění Vlastní číslo Stupeň volnosti Vlastní tvar

Literatura

[1]   Manuál RF-DYNAM Pro. Tiefenbach: Dlubal Software, říjen 2018.

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Natural Vibrations 8.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Natural Vibrations  5.xx

Přídavný modul

Analýza vlastního kmitání

Cena za první licenci
1 030,00 USD