Meze použitelnosti z tabulky B4.1-1 v AISI

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Kontroluje program RFEM meze použitelnosti z tabulky B4.1‑1 v AISI?

Odpověď

Součinitel spolehlivosti Ω nebo součinitel únosnosti Φ v kapitole E až H jsou použitelné pouze pro průřezy, které splňují omezení uvedená v tabulce B4.1-1. Pro všechny ostatní průřezy, které překračují některou z mezních hodnot, se použije vyšší součinitel spolehlivosti Ω nebo nižší součinitel únosnosti Φ podle odstavce A1.2(C). V programu RFEM je toto omezení přednastaveno. Toto nastavení má uživatel možnost deaktivovat v Konfiguraci mezního stavu únosnosti.

Mezi profily, které lze posuzovat v programu RFEM, patří tvary C, Z, L, I (dvojité C-profily spojené stojinami k sobě), kloboukové, obdélníkové a kruhové duté profily. V příkladu na obrázku 2 splňuje průřez 8ZS2,75 x 105 meze použitelnosti.

U obecných/složitých průřezů, jako je průřez sigma použitý v příkladu III-14 v AISI D100-17 (viz obrázek 3), se automaticky použijí konzervativnější součinitele. V důsledku toho se pro posouzení v programu RFEM použije Φc = 0,80. Manuální výpočet však ukazuje, že průřez sigma splňuje meze použitelnosti a lze tedy použít Φc = 0,85.

Klíčová slova

Uživatelsky zadaný průřez U-profily C-profily Z-profily AISI Tvarovaný za studena Posouzení ocelových konstrukcí Profily Tvary Tenkostěnný průřez Mez použitelnosti

Napište komentář...

Napište komentář...

Posouzení zdiva v programu RFEM 6

Webinář 6. října 2023 10:00 - 11:00 CEST

Úvod do rozhraní programu RFEM 6 na Grasshopper

Webinář 12. října 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 25. října 2023 9:00 - 11:30 CEST

Pozvání na konferenci

NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA

Konference 26. října 2023

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Posouzení boulení v programu RFEM 6

Webinář 21. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online Školení | česky

RFEM 6 | Bezplatné základní školení

Online školení 20. září 2023 9:00 - 11:30 CEST

Posouzení masivních průřezů z RSECTION v programu RFEM 6

Webinář 14. září 2023 14:00 - 15:00 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM 6 | Dynamická analýza a seizmické posouzení podle EC 8

Online školení 14. září 2023 8:30 - 12:30 CEST