146x
005444
13.2.2024

Membránové a textilní konstrukce

Jaké programy Dlubal potřebuji pro výpočet membránových a textilních konstrukcí?


Odpověď:

Program RFEM pro výpočty MKP má k dispizici addon Form-finding, pomocí kterého můžete před vlastním výpočtem stanovit tvar tahové membránové konstrukce.

Pokud jste v programu RFEM namodelovali nosnou nebo dílčí konstrukci a zadali membránové plochy, můžete celý model spočítat pomocí analýzy velkých deformací.

Programy a addony

V hlavním programu RFEM zadáváte model včetně jeho vlastností a působení účinků.

Addon Form-finding vám umožňuje stanovit tvar prutových a plošných modelů zatížených normálovými silami.

V programu RWIND můžete simulovat složité konstrukce v digitálním větrném tunelu a vygenerovaná zatížení větrem přenést do programu RFEM.

V závislosti na provedení lze nosnou konstrukci posoudit pomocí addonů Posouzení ocelových konstrukcí nebo Posouzení hliníkových konstrukcí.

Pokud potřebujete provést seizmickou analýzu nebo analýzu kmitání, addony pro dynamickou analýzu jsou dokonalým nástrojem.

Pokud máte dotazy k řešením Dlubal pro membránové a textilní konstrukce, naše obchodní oddělení je rádo zodpoví.


Autor

Ing. Vogl vytváří a spravuje technickou dokumentaci.