Výpočetní MKP program RFEM 6 | Automatické vytváření kombinací

Profesionální konečně-prvkový program pro náročné uživatele

Kombinace různých prvků se nemusí znamenat práci navíc. S programem RFEM již kombinace nepředstavují problém, lze je rychle a snadno vytvořit a vypočítat. Program RFEM pro výpočty MKP vám umožňuje modelovat, provádět statické a dynamické výpočty a posuzovat modely s prutovými, deskovými, stěnovými, lomenými, skořepinovými a tělesovými prvky.

Díky modulární koncepci softwaru můžete program RFEM vybavit odpovídajícími addony a využít je v nejrůznějších oblastech.

 • MKP program RFEM 6

Automatické vytváření kombinací zatížení

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

Jednoduché modelování konstrukcí

„Práce s programy společnosti Dlubal mě opravdu baví. Konstrukce lze snadno generovat a měnit:

 • snadné ovládání funkcí v nabídkové liště a natáčení modelu v prostoru
 • transparentnost dat: možnosti kontroly, změn a přenosu dat

Jsem rád, že jsem přešel na Dlubal Software!“

Cílem programů Dlubal je zefektivnit a usnadnit práci. RFEM tak pro vás umí automaticky vytvářet kombinace účinků, kombinace zatížení a návrhové situace podle Eurokódu a dalších mezinárodních norem. Používá přitom odpovídající kombinační pravidla. V přehledném okně lze zatěžovací stavy například kopírovat nebo přidávat. Zatěžovací stavy a kombinace lze navíc snadno upravovat v tabulkách.

1

Normy

Se softwarem Dlubal můžete bezpečně a jednoduše plánovat konstrukce po celém světě. V Základních údajích si můžete vybrat z velkého množství norem. Můžete se také rozhodnout, zda se mají automaticky vytvářet kombinace.

K dispozici máte následující normy:

 • European Union EN 1990
 • European Union EN 1990 | Dřevo
 • European Union EN 1990 | Jeřáby
 • European Union EN 1990 | Geotechnika
 • European Union EN 1990 | Základní + dřevo
 • European Union EN 15512
 • United States ASCE 7
 • United States ASCE 7 | Dřevo
 • United States ACI 318
 • United States IBC
 • Canada CAN/CSA
 • Canada NBC
 • Canada NBC | Dřevo
 • Brazil NBR 8681
 • India IS 800
 • Switzerland SIA 260
 • Switzerland SIA 260 | Dřevo
 • United Kingdom BS 5950
 • People's Republic of China GB 50009
 • People's Republic of China GB 50068
 • People's Republic of China GB 50011
 • Spain CTE DB-SE
 • South Africa SANS 10160-1
 • Mexico NTC
 • Mexico NTC | Dřevo
 • Australia AS/NZS 1170.0
 • Russia SP 20.13330:2016
 • Turkey TSC | Ocel

Pro evropskou normu EN máte k dispozici následující národní přílohy:

 • Germany DIN | 2012-08 (Německo)
 • European Union CEN | 2010-04 (Evropská unie)
 • Bulgaria BDS | 2013-03 (Bulharsko)
 • United Kingdom BS | 2009-06 (Velká Británie)
 • Czech Republic ČSN | 2015-05 (Česká republika)
 • Cyprus CYS | 2010-06 (Kypr)
 • Denmark DK | 2013-09 (Dánsko)
 • Greece ELOT | 2009-01 (Řecko)
 • Estonia EVS-EN 1990:2002+NA:2002 (Estonsko)
 • Ireland IS | 2010-04 (Irsko)
 • Lithuania LST | 2012-01 (Litva)
 • Luxembourg LU | 2020-03 (Lucembursko)
 • Latvia LVS | 2015-01 (Lotyšsko)
 • Malaysia MS | 2010-02 (Malajsie)
 • Belgium NBN | 2015-05 (Belgie)
 • Netherlands NEN | 2011-12 (Nizozemsko)
 • France NF | 2011-12 (Francie)
 • Portugal NP | 2009-12 (Portugalsko)
 • Norway NS | 2016-05 (Norsko)
 • Austria ÖNORM | 2013-03 (Rakousko)
 • Poland PN | 2010-09 (Polsko)
 • Finland SFS | 2010-09 (Finsko)
 • Slovenia SIST | 2010-08 (Slovinsko)
 • Romania SR | 2006-10 (Rumunsko)
 • Singapore SS | 2008-06 (Singapur)
 • Sweden SS | 2019-01 (Švédsko)
 • Slovakia STN | 2010-01 (Slovensko)
 • Belarus TKP | 2011-11 (Bělorusko)
 • Spain UNE | 2010-07 (Španělsko)
 • Italy UNI | 2010-10 (Itálie)
2

Zatěžovací stavy a kombinace

Chcete-li, aby vaše konstrukce odolala všem zatížením, podívejte se do dialogu "Zatěžovací stavy a kombinace". Zde můžete vytvářet a spravovat zatěžovací stavy. Kromě toho se zde generují kombinace účinků a zatížení a návrhové situace. Jednotlivým zatěžovacím stavům lze přiřadit kategorie účinků vybrané normy. Pokud jste do kategorie účinků přiřadili několik zatížení, mohou tato zatížení působit současně nebo střídavě (např. vítr zleva nebo vítr zprava).

3

Kombinační pravidla

Pro kombinaci účinků jste zde na správném místě. Pokud je kombinujete v mezním stavu únosnosti a použitelnosti, můžete vybrat různé návrhové situace podle normy (např. MSÚ (STR/GEO) - stálé/přechodné, MSP - kvazistálé a další). Dále můžete do kombinace přiřadit imperfekce nebo vybrat zatěžovací stavy, které by se neměly kombinovat s jinými zatěžovacími stavy (např. montážní zatížení pro střechu se zatížením sněhem).

4

Mimořádné návrhové situace

Musí vaše konstrukce odolávat i neobvyklým podmínkám? Pak vyberte návrhovou situaci "Mimořádná". V té se automaticky zohledňují zatížení, jako je zemětřesení, zatížení výbuchem, kolize a další. Kromě toho můžete například v případě použití německé normy výběrem návrhové situace "mimořádná - sníh" automaticky zohlednit "Severoněmecká nížina".

5

Kombinace účinků

Chcete kombinovat účinky? Pak použijte tuto funkci. Zde se účinky skládají podle kombinačních pravidel a zobrazují se jako takzvané "kombinace účinků". Můžete stanovit, které kombinace účinků budou nakonec zohledněny při generování kombinací zatížení nebo kombinací výsledků. Na základě vygenerovaných kombinací účinků lze také odhadnout, jak kombinační pravidla ovlivní počet kombinací.

6

Kombinace zatížení

Program RFEM 6 nabízí řadu užitečných a efektivních funkcí pro práci s kombinacemi zatížení. Zatěžovací stavy obsažené v kombinacích zatížení lze sečíst a zohlednit příslušné součinitele (dílčí hodnoty spolehlivosti a kombinační hodnoty, součinitele pro třídy následků poškození atd.) a následně je vypočítat. Vytvářejte automaticky kombinace zatížení podle kombinačních pravidel podle normy. Výpočet lze provést podle teorie I., II., III. řádu nebo postkritické analýzy. Volitelně lze například vybrat, zda se mají vnitřní síly vztahovat k deformované nebo nedeformované konstrukci.

7

Kombinace výsledků

I u kombinací výsledků se můžete spolehnout na RFEM 6. Nejprve je možné nechat v kombinacích výsledků vypočítat obsažené zatěžovací stavy. Poté se výsledky superponují s ohledem na příslušné součinitele. V kombinacích výsledků lze superponovat výsledky zatěžovacích stavů, kombinací zatížení a dalších kombinací výsledků. Vnitřní síly se sečtou standardním způsobem, avšak program vám nabízí také možnost kvadratické superpozice, která je důležitá pro vaše dynamické analýzy.

8

Úpravy tuhostí / zohlednění počátečních deformací

Neztrácejte ze zřetele také tuhosti a počáteční deformace. V jednotlivých zatěžovacích stavech nebo kombinacích zatížení lze upravovat tuhosti materiálů, průřezů, uzlových podpor, liniových podpor, plošných podpor, kloubů na koncích prutů a liniových kloubů buď pro všechny pruty, nebo pro vybrané pruty. Zohlednit lze také počáteční deformace z jiných zatěžovacích stavů nebo kombinací zatížení.

Výhody pro vás

RFEM

 • Rychlé modelování díky sofistikované technologii zadávání
 • Jeden program pro všechny typy konstrukcí, od prostých nosníků až po složité 3D skořepinové konstrukce nebo NURBS tělesa
 • Rychlý výpočet díky použití více procesorů
 • Podpora národních a mezinárodních norem
 • Rychle sestavitelný a profesionální tiskový protokol
 • Automatické generování zatížení větrem pomocí integrované CFD simulace větru (vyžaduje RWIND)
 • API přes webové služby
 • Celosvětově uznávaný program s více než 100 000 uživateli
 • Profesionální zákaznická podpora více než 20 inženýry technické podpory

Cena

Cena
4 450,00 EUR

Ceny platí pro používání softwaru ve všech zemích.