Verifikační příklady

Vyhledávání příkladu

Show Filter Hide Filter


Program / přídavný modul


Materiálový model


Výpočetní metoda


Typ prvku


Zvláštní vlastnosti


Na kulatý držák prutů se působí excentrické příčné zatížení. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Konzola z kulatého prutu se zatíží excentrickým rovnoměrným zatížením. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Pomocí excentrické normálové síly se namáhá držák z kulaté oceli. Pomocí geometricky lineární analýzy a analýzy druhého řádu lze stanovit maximální svislou deformaci držáku.

Prostě podepřený nosník je namáhán čistým ohybem. Stanovte kritické zatížení a příslušný součinitel zatížení v důsledku ohybového vzpěru.

Membrána je protažena izotropním předpětím mezi dvěma poloměry dvou soustředných válců, které neleží v rovině rovnoběžné se svislou osou. Najděte konečný minimální tvar membrány - takzvaného helikidu - a určete povrch výsledné membrány. K tomu se používá přídavný modul RF-FORM-FINDING. Pružné deformace se v modulu RF-FORM-FINDING ani v analytickém řešení nezohledňují, v tomto příkladu také vlastní tíze.

Válcová membrána je protažena izotropním předpětím. Najděte konečný minimální tvar membrány - katenoidu. Stanovte maximální radiální průhyb membrány. K tomu se používá přídavný modul RF-FORM-FINDING. Pružné deformace se v modulu RF-FORM-FINDING ani v analytickém řešení nezohledňují, v tomto příkladu také vlastní tíze.

Tento příklad ověření je založen na příkladu ověření 0122. Jednotlivý hmotový systém bez tlumení je namáhán normálovou silou. Předpokládá se ideální pružně plastický materiál s vlastnostmi. Stanovte časový průběh průhybu, rychlosti a zrychlení v koncovém bodě.

Vzpěra s kruhovým průřezem je podepřena podle čtyř základních případů vzpěru z Eulera a vystavena tlakové síle. Stanovte kritické zatížení.

Symetrická plochá konstrukce se skládá z osmi stejných příhradových prutů, které jsou uloženy v kloubových podporách. Konstrukce je namáhána koncentrovanou silou a případně nucenou deformací, která překročí kritický mezní bod, pokud dojde k jejímu zhroucení. Vynucená deformace uzlu se v programu RFEM 5 a v programu RSTAB 8 použije pro získání kompletní rovnovážné dráhy zhroucení. Vlastní tíha se v tomto příkladu nezohledňuje. Stanovte vztah mezi skutečnou silou zatížení a průhybem, přičemž vezměte v úvahu analýzu velkých deformací. Vypočítat součinitel zatížení pro zadané průhyby.

Lano se zatěžuje rovnoměrným zatížením. Tím se vytvoří přetvořený tvar ve tvaru kruhového segmentu. Stanovte rovnovážnou sílu lana, abyste získali daný průvěs lana. K tomu se používá přídavný modul RF-FORM-FINDING. Pružné deformace se v modulu RF-FORM-FINDING ani v analytickém řešení nezohledňují, v tomto příkladu také vlastní tíze.

1 - 10 z 92

Kontakt

Kontakt

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy k našim produktům, obraťte se prosím na naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.