Baza informacji

Szukać

Dlaczego Dlubal Software?

Rozwiązania

 • Ponad 45 000 użytkowników w 95 krajach
 • Pakiet oprogramowania dla wszystkich obszarów zastosowań
 • Bezpłatne wsparcie zapewnione przez doświadczonych inżynierów
 • Krótki czas nauki i intuicyjna obsługa
 • Doskonały stosunek ceny do jakości
 • Koncepcja elastycznych modułów, które dopasują się do Państwa potrzeb
 • Skalowalny system licencji obejmujący licencje pojedyncze i sieciowe
 • Sprawdzone oprogramowanie wykorzystane w wielu znanych projektach

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

 1. Mimośrody dwukierunkowe w przekroju

  Obliczanie żelbetowych elementów ściskanych poddanych zginaniu ukośnemu z wykorzystaniem metody nominalnej krzywizny

  Do codziennych zadań w dziedzinie projektowania konstrukcji żelbetowych należy także wymiarowanie elementów ściskanych poddanych zginaniu ukośnemu. W poniższym artykule opisano różne metody według pkt. 5.8.9 normy EN 1992-1-1, jakie mogą być stosowane do obliczania elementów ściskanych mimośrodowo w ramach metody nominalnej krzywizny zgodnie z pkt. 5.8.8.

 2. Opcja "Obliczenia nieliniowe" w sekcji "1.1 Dane ogólne" prętów RF-CONCRETE

  Eksport sztywności sprężystych z RF- / FOUNDATION Pro i wpływ na obliczenia słupów

  Za pomocą RF-FOUNDATION Pro można wyznaczyć położenie poszczególnych podpór oraz wynikającą z nich sztywność sprężystą podpór węzłowych. Te sztywności sprężyste można wyeksportować do modelu programu RFEM i wykorzystać do dalszych analiz.

 3. Zastosowanie mimośrodów w kolumnach RF-CONCRETE

  Obliczając siły wewnętrzne dla analizy wyboczeniowej metodą opartą na zakrzywieniu nominalnym w Kolumnach RF-CONCRETE, należy określić wymagane mimośrody.
 4. Rysunek 01 - Definiowanie stopni utwierdzenia końców słupa z uwzględnieniem sztywności belki łączącej

  Definiowanie długości efektywnych w RF-/CONCRETE Columns

  W module RF-/CONCRETE Columns, istnieje możliwość automatycznego definiowania długości efektywnych dla słupów. Niniejszy artykuł opisuje, które dane wejściowe są konieczne i w jaki sposób przebiegają obliczenia długości efektywnych.
 5. Rysunek 01 - Ustawienie: Kierunek zbrojenia z główną siłą rozciągającą w rozważanym elemencie

  Zbrojenie konstrukcyjne zgodnie z EN 1992-1-1 9.2.1 zapobiegające kruchemu zniszczeniu elementu

  Zbrojenie dodatkowe zgodnie z EN 1992-1-1 9.2.1 jest stosowane w celu zapewniania żądanego zachowania konstrukcji. Konstrukcja nie powinna ulec uszkodzeniu bez wcześniejszego komunikatu. Niezależnie od wartości obciążenia, należy zastosować minimalne zbrojenie.
 6. Rysunek 01 - Konstrukcja

  Wpływ otworów na obliczanie belek i podciągów

  Ponieważ w rejonach otworów stan graniczny użytkowalności belek jest zaburzony, należy zwrócić na to szczególną uwagę. Ogólnie, niewielkie otwory można wkomponować w konstrukcję belki i pominąć w obliczeniach. W przypadku dużych otworów, konieczne jest uwzględnienie i zamodelowanie takiego rejonu osobno.
 7. Rysunek 01 - Notations for Connection Between Flange and Web (Source: [1])

  Belki dolne, żebra, belki teowe: ścinanie między sieciami i kołnierzami

  W celu zapewnienia efektów paneli, które powinny działać jako cięciwy lub ściskane, konieczne jest połączenie ich ze wstęgą w sposób odporny na ścinanie. Połączenie to uzyskuje się w podobny sposób, jak przenoszenie ścinania w złączu między sekcjami betonowania, stosując oddziaływanie między rozpórkami ściskającymi i wiązaniami. Aby zapewnić odporność na ścinanie, należy sprawdzić, czy podana jest oporność na ściskanie, a siła wiązania może zostać pochłonięta przez zbrojenie poprzeczne.

 8. Rysunek 01 - Schemat statyczny i obciążenie

  Analiza nieliniowa w RF-/CONCRETE

  Podczas wymiarowania elementów z betonu zbrojonego zgodnie z EN 1992‑1‑1 [1], istnieje możliwość zastosowania nieliniowych metod obliczeń do określenia sił wewnętrznych dla stanu granicznego nośności i stanu granicznego użytkowalności. W takim wypadku, siły wewnętrzne i odkształcenia są obliczane z uwzględnieniem nieliniowego zachowania materiału. Analiza naprężeń i odkształceń w stanie zarysowanym zazwyczaj prowadzi do wyznaczenia ugięć, których wartości wyraźnie przekraczają te określone w sposób liniowy.

 9. Rysunek 01 - Curtailment of Longitudinal Reinforcement from [1]

  Wyświetlanie obrysu wzdłużnej linii zbrojenia i zbrojenia

  W przypadku dużej ilości zbrojenia może być użyteczne stopniowanie zbrojenia podłużnego belki. Klasyfikacja odpowiada rozkładowi siły rozciągającej. Używając RF-CONCRETE Members i CONCRETE, można określić ograniczenie zbrojenia, które jest uwzględniane w automatycznie proponowanym zbrojeniu dla zbrojenia podłużnego. Podczas określania tej propozycji wzmocnienia konieczne jest zapewnienie, że obwiednia działającej siły rozciągającej może zostać pochłonięta.

 10. Rysunek 01 - M1: Konstrukcja prętowa - renderowanie

  Podciągi, żebra, belki teowe: odkształcenia i ugięcia w stanie zarysowanym

  Program RFEM oraz moduły dodatkowe RF-CONCRETE umożliwiają analizę odkształceń belki teowej w stanie zarysowanym (stadium II). Niniejszy artykuł opisuje metody obliczeń (O) i opcje modelowania (M). Zarówno metody obliczeń, jak i opcje modelowania nie ograniczają się tylko do belek teowych, jednak w tym artykule skupimy się na analizie takiego właśnie przekroju.

1 - 10 z 35

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB

Wydajne i wszechstronne oprogramowanie

„Myślę, że oprogramowanie jest bardzo skuteczne i tak znakomite, że ludzie bardzo docenią jego wartość już w pierwszych chwilach pracy z programem.“