RX-TIMBER Purlin | Obliczenia

Funkcja produktu

Podczas obliczania wytrzymałości przekroju, RX-TIMBER Purlin analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem / ściskaniem oraz ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analizy prowadzone są przy użyciu obliczeniowych wartości naprężeń. Dla obliczeń elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem i wyboczeniem giętnym, program uwzględnia ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie z rozciąganiem.

Oprócz tego określane jest ugięcie w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych dla przęseł wewnętrznych i wsporników. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na swobodną analizę oddziaływań, a także na sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD