RX-TIMBER Purlin | Obliczenia

Funkcja produktu

Podczas obliczania wytrzymałości przekroju, RX-TIMBER Purlin analizuje rozciąganie i ściskanie wzdłuż włókien, zginanie, zginanie z rozciąganiem / ściskaniem oraz ścinanie siłą ścinającą z lub bez skręcania. Analizy prowadzone są przy użyciu obliczeniowych wartości naprężeń. Dla obliczeń elementów konstrukcyjnych zagrożonych wyboczeniem i wyboczeniem giętnym, program uwzględnia ściskanie osiowe, zginanie z lub bez siły ściskającej oraz zginanie z rozciąganiem.

Oprócz tego określane jest ugięcie w charakterystycznych i quasi-stałych sytuacjach obliczeniowych dla przęseł wewnętrznych i wsporników. Oddzielne przypadki obliczeniowe pozwalają na swobodną analizę oddziaływań, a także na sprawdzenia stateczności. Typ obliczeń, które zostaną przeprowadzone, można zdefiniować poprzez parametry kontrolne.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Samodzielne Konstrukcje drewniane
RX-TIMBER Purlin 2.xx

Program samodzielny

Wymiarowanie płatwi oraz belek ciągłych według Eurokodu 5 lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
360,00 USD