Zohlednění imperfekcí

Tipy & triky

Ve světě stavebního inženýrství má slovo imperfekce specifický význam. Popisuje nedokonalosti konstrukce nebo odchylky konstrukčních částí od ideálního stavu způsobené výrobou.

Imperfekce jsou často použité při výpočtu, pokud potřebujete určit rovnováhu sil pro konstrukční prvky na deformovaném systému. Je to nelineární výpočet ve spojení s uvedenou deformací konstrukčních částí, která má za následek navýšení vnitřních sil a deformací v porovnání s lineárním výpočtem. Nicméně mohou být tyto navýšené vnitřní síly a deformace použité ve většině případů k získání podstatně efektivnějšího návrhu konstrukčních prvků ve srovnání s jednoduchou konstrukcí, v níž se imperfekce konstrukčního prvku zavedou navyšujícím faktorem zatížení.

Normy, jako například EN 1993-1-1, umožňují simulaci imperfekcí pomocí ekvivalentního zatížení. Velikost ekvivalentního zatížení je definována působením osové síly na konstrukční prvek a jeho tvarem vybočení.

Další možností je modelovat různé tvary imperfekcí, jako je náklon a prohnutí. Imperfekce náklonem simuluje fakt, že je konstrukční prvek nakloněný po celé jeho délce. Imperfekce prohnutí simuluje přímý konstrukční prvek jako zaoblený.

Naše programy mohou simulovat tyto druhy imperfekcí na prutu. Imperfekce na prutu jsou v programu zadávány jako zatížení. Tato vlastnost pomáhá přičíst imperfekce jako zatěžovací stav do kombinací zatěžovacích stavů. Takže máte možnost kontrolovat různé imperfekční tvary pro různé kombinace zatěžovacích stavů ve výpočtovém modelu.

Příklad:

LC1 = Vlastní tíha
LC2 = Užitné zatížení
LC3 = Imperfekce ve směru osy X
LC4 = Imperfekce ve směru osy Y

CO1 = 1,35 × LC1 + 1,5 × LC2 + 1,0 × LC3 ... Kombinace zatížení s imperfekcí ve směru osy X
CO2 = 1,35 × LC1 + 1,5 × LC2 + 1,0 × LC4 ... Kombinace zatížení s imperfekcí ve směru osy X

Program poté určí osové síly pro každou kombinaci zatížení samostatně a zahrne je do výpočtu ekvivalentního zatížení. Vzhledem k tomu, že se osová síla může měnit v jednotlivých iteracích díky geometricky nelineárnímu výpočtu, je osová síla pro ekvivalentní zatížení imperfekce kontrolovaná a pokud je to nutné, upravena po každé iteraci. U konstrukčních prvků s proměnnou osovou silou je osová síla zprůměrovaná pro zatížení imperfekcí po celé délce prutu.

Klíčová slova

Imperfekce Teorie II. řádu Prohnutí Vychýlení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD